Úvod Společnost Prevence domácího násilí je důležitá
Společnost

Prevence domácího násilí je důležitá

16

A opět tu byl 25. listopad, den, který je každoročně ve znamení Mezinárodního dne boje proti domácímu násilí na ženách. Problém domácího násilí byl vždy předmětem dlouhých debat a snah jakkoli pomoci, počet jeho obětí není přesně znám. Skandální je ovšem zjištění, že zájemců o pomoc každoročně přibývá. Z tohoto důvodu je důležitá prevence, která má pozitivní vliv na snížení drastických dopadů domácího násilí na životy žen i jejich dětí, které jsou až příliš často svědky podobného krutého zacházení. S tím souhlasí i občanské sdružení ACORUS o. s., které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím odbornou pomoc.

„Stejně jako u jiných sociálních problémů je i v otázce domácího násilí nezbytná prevence. Kromě zmírnění projevů samotného násilí má i pozitivní ekonomický dopad, jelikož je vždy levnější než následné řešení důsledků domácího násilí,” řekla v rozhovoru Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, ředitelka ACORUSU.

Nejnebezpečnější je na celé problematice skutečnost, že zasahuje celý rodinný systém. Jeho obětí se stávají nejen ženy, ale i děti, u kterých způsobuje všelijaká traumata, se kterými se pak po celý život jen těžko vyrovnávají. Jednou z možností, jak domácímu násilí předcházet či jak zmírnit jeho dopady na postižené osoby, je včasné rozpoznání násilí v rodině a následné okamžité vyhledání odborné pomoci. Správná výchova dětí a mládeže k životu bez násilí je též důležitá.

V případě, že se násilí nedokázalo včas zabránit a je v rodině praktikováno, musí se situace řešit jiným způsobem. „Děti mohou být před domácím násilím ochráněny jedině za cenu odchodu partnera. I když se matky snaží děti před násilím ochránit, nepodaří se to. Děti vnímají atmosféru v rodině, strach, napětí, často za zavřenými dveřmi slyší křik a mají velký strach,” tvrdí Zdena Z. Bednářová.

Občanské sdružení ACORUS se zaměřuje nejen na přímou pomoc obětem domácího násilí, ale cíleně se věnuje také prevenci. Od září letošního roku realizuje akreditované vzdělávací programy pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s osobami ohroženými domácím násilím. Dosud proběhlo šest osmihodinových seminářů, kterých se zúčastnilo 87 osob. Převážně se jednalo o sociální pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí městských úřadů a neziskových organizací z celé republiky. Pro mnoho účastníků bylo důležité se dovědět, jaký dopad má domácí násilí na děti, které v takových rodinách vyrůstají, a jak dětem poskytovat účinnou pomoc.

ACORUS se též orientuje na středoškolskou mládež ve věku od 15 do 19 let, aby tak informovali o tolik potřebné prevenci co nejvíce ohrožených osob. Pro tuto mládež realizuje besedy, jejichž cílem je poskytnutí informací, jak dbát o svoji bezpečnost ve vztazích, získání informací o domácím násilí (znaky domácího násilí, jeho fáze a druhy, atd.), jak rozpoznávat signály možného budoucího násilí v partnerském vztahu, a tím minimalizovat riziko svého ohrožení ze strany partnera. V průběhu besed studenti a studentky také obdrží informace, jak jednat s člověkem, který se stal obětí násilí (s kamarádem, známým, rodičem) a jakým způsobem mu mohou efektivně pomoci. K dnešnímu dni již proběhlo 11 besed z celkových 20, kterých se účastnilo 200 studentů.

Na závěr je třeba říci, že každý, kdo má co do činění s domácím násilím, má právo obrátit se na jakýkoli ústav, který poskytuje odbornou pomoc. A jak pomoci rodině, ve které vím, že probíhá domácí násilí, ale nikdo jejich situaci neřeší? I na takový případ má ředitelka Bednářová odpověď. „Doporučila bych řešit situaci s matkou, navázat s ní vztah důvěry, pojmenovat nepřijatelnost domácího násilí a jeho vliv na děti. Ujistit ji, že za ně nenese vinu ona a předat jí kontakty na specializovaná zařízení. I když žena nevyhledá pomoc ihned, neodsuzujte ji a poskytněte psychickou podporu.”

Foto zdroj: ACORUS o. s.

Populární články

Kategorie

Rubriky

Související články

SpolečnostUmění

Za jedinečnou krásou vitráží…

…  se můžeme vydat koncem měsíce září na Karlovarsko, do obce Lubenec...

DivadloHudbaKnihySpolečnostUmění

Ocenění nositelů dobré nálady

V mediální smršti kolem letošního ročníku Thálie, udělované od roku 1994 Hereckou asociací...

Společnost

Neuvěřitelná výdrž Jiřího Suchého

V roce 1931 u nás ještě vládl jako prezident Tomáš Garrigue Masaryk, v Duchcově...

Společnost

Knížka plná srandy do podmračených časů

Před krátkým časem vyšel jedinečný paperback, plný legrace, psiny nebo srandy, chcete-li....