Den: 30. 6. 2015

KulturaVýstavy

Letní výstavy ve Strahovském klášteře

Královská kanonie premonstrátů v Praze na Strahově je nejstarší klášter tohoto řádu v Čechách, založený roku 1143. Jedná se o jednu z nejvýznamnější...

Populární články