Úvod Knihy Blažíček, jeho život a tvorba
KnihyUmění

Blažíček, jeho život a tvorba

28

DSC_0739 (1)Nakladatelství Academia v předvánočním čase příjemně překvapilo milovníky umění, znalce a sběratele obrazů vynikajícího českého malíře Oldřicha Blažíčka. Na knihkupeckých pultech doslova nemůžeme přehlédnout skvostnou dárkovou kazetu dvoudílného díla z pera osob nejpovolanějších Naděždy Blažíčkové- Horové a Elišky Havlové.

Slovníkové heslo Blažíček

Příruční slovník naučný Československé akademie věc z šedesátých let minulého století je stručný: Blažíček Oldřich (1887 – 1953), český malíř. Krajinář, malíř architektonických vnitřků, zvláště kostelních, zdařilý figuralista i portrétista, vycházející z impresionismu. O nic hovornější nejsou ani následující výtvarné encyklopedické práce, postupně čas od času vycházející.
Až nyní díky shora jmenovanému nakladatelství a známé pražské Galerie Kodl spatřila světlo světa úctyhodná, vyčerpávající kunsthistorická práce o životě a díle, osobní i umělecké cestě klasika české výtvarné tvorby minulého století. Dva obsáhlé svazky (Život/tvorba a Soupis díla) nemají svým záběrem, hloubkou ponoru i profesionalitou zpracování konkurenci. Obdivuhodná je i mimořádně široká fotodokumentace včetně úžasného množství fotografií obrazů.DSC_0741

Kniha krásná, ale i důležitá a unikátní

Nad všechna slova recenzenta nám představované svazky představí úvod galeristy a znalce výtvarného umění Martina Kodla, který si při této příležitosti dovolíme ocitovat:
…nemáme před sebou pouze kvalitně, komplexně a důkladně zpracované významné Blažíčkovo dílo, ale i poutavé a autentické vyprávění o jeho pestrém životě a soukromí.
Nápad na vydání obsáhlé monografie vznikl již před více než dvaceti lety, když jsme se bavili o našich předcích – naši dědové společně působili v uměleckém spolku Mánes. Už tehdy mne umělcova vnučka Naděžda upozorňovala, že obsah i formu má v hlavě a „teď už to stačí jenom napsat…“. Ale jak už to často bývá, člověk míní a život mění a roky se hromadily. Během nich se však vynořilo mnoho nových nápadů, možností a skrytých či zapomenutých Blažíčkových obrazů. Ty se začaly objevovat se stále větší intenzitou a k naší radosti v řadě případů i z kategorie významných a důležitých děl. Není divu, že se obsáhlá monografie ještě rozrostla o velice důležitý soupis díla s úctyhodným počtem více než jednoho tisíce obrazů!
Dlouhá doba čekání se tak nakonec vyplatila a krásná dvousvazková edice bezesporu  potěší nejenom každého sběratele Blažíčkova díla, ale i širokou uměnímilovnou a odbornou veřejnost..

DSC_0738Spolu s Martinem Kodlem je třeba za tak velké dílo poděkovat jak autorce Naděždě Blažíčkové-Horové i spoluautorce Elišce Havlové, i fotografovi Milanu Havlovi, kteří jak vidno z výsledku, do práce na obou svazcích vložili ohromné osobní nasazení, jakož i celému kolektivu Galerie KODL, který tomto velkém, edukativním a zajímavém projektu též spolupracoval.

Díl první

Spoluautorky Horová a Havlová čtenáři předkládají na více jak třech stech stranách kompletní životní pouť s paletou v ruce Oldřicha Blažíčka. První kapitoly jsou věnované jeho dětství a mládí, přes studia a malířské začátky, cesty a první úspěchy doma i v zahraničí a profesuru na ČVUT. Následují popisy výstav, Blažíčkovo angažmá na Slovensku, jako malá detektivka se čte o padělatelské aféře. Následují čtyřicátá a padesátá léta. Bezesporu je důležitým doplňkem obsáhlé publikace i malířův životopis v datech, ediční poznámky, seznamy výstav i jmenný rejstřík, uzavírající knihu.

Díl druhýDSC_0737

Soupis díla O. Blažíčka na více jak pěti stech (!) stranách publikace je, jak poznamenává vydavatel, výběrový a řazený chronologicky, podchycujíc tak veškerá tvůrčí období malíře. Při popisu obrazu byly zvoleny tyto prvky: Číslo obrazu, název, datace, technika a rozměry, místo signování obrazu a uvedení přesné signatury, provenience a inventární číslo, pokud jím byl obraz institucionálně vybaven. Jmenovaný seznam charakteristik je velmi důležitý jak pro sběratele, tak i obchodníky s uměním. Bezesporu ho ocení i kunsthistorici, zabývající se Blažíčkovým díle, jakož i žurnalisté, píšící o výtvarném umění.
Soupis byl sestaven v maximálním možném rozsahu k datu vydání monografie. Jeho další rozvoj v budoucnu podpoří vznik elektronické verze soupisu, která bude Galerií KODL dále doplňována a aktualizována. Tento projekt umožní další badatelskou aktivitu nejen v zastoupení Blažíčkových děl na domácích i zahraničních výstavách, ale také podchycuje nezvěstná jeho díla, jejichž reprodukce známe pouze z dobových tiskovin a fotografií, uchovaných převážně v umělcově archivu.

Curriculum vitae autorek

PhDr. Naděžda Blažíčková – Horová (nar. 1942, Praha), historička umění se specializací na české umění 19. století, vnučka malíře O. Blažíčka. V roce 1971 zakončila studia na Katedře dějin umění FFUK. Dlouholetá pracovnice NG v Praze, včetně funkce ředitelky Sbírky umění 19. století NG v Praze. Má širokou publikační činnost, mj. spolupracovala na Nové encyklopedii výtvarných umělců (Academia 1995) a na publikaci Dějiny českého výtvarného umění 1780 – 1890 (Academia 1984).

PhDr. Eliška Havlová, roz. Charvátová (nar. 1988, Jilemnice) vystudovala Katedru pomocných věd historických a archivního studia FFUK. Od roku 2012 do 2017 pracovala v Archivu Kanceláře prezidenta republiky a od roku 2014 působí v Galerii KODL. Mj. se zaměřuje na ediční zpřístupnění ego-dokumentů českých umělců 19. a 20. století.

Více na: www.academia.cz nebo www.knihy.academia.cz

Foto archiv nakl. Academia

Populární články

Související články

Umění

Tváře a ruce

Našim čtenářům dobře známý malíř Vojtěch Kolařík oslavil v loni v plném zdraví a...

KnihySport

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let...

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

Umění

Šípkova čínská karta

Bylo to právě osm let, kdy třináctého února roku 2016 zemřel světoznámý...