Úvod Knihy Pozvánka: křest a autogramiáda knihy Rozkládání (rozkrádání) státu
KnihyTéma dneTipy DÁMY

Pozvánka: křest a autogramiáda knihy Rozkládání (rozkrádání) státu

32

Známá česká politoložka prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. hledá ve své knize ROZKLÁDÁNÍ (rozkrádání) STÁTU odpověď na řadu otázek, které si veřejnost klade – co se v této zemi děje, proč se tomu tak děje a zda existuje nějaké východisko. Jde o sérii krátkých textů, v nichž autorka pojmenovává nešvary bující v naší společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu. Ke srozumitelnosti přispívá řada konkrétních příkladů a rozborů kauz z poslední doby. Knížka je rozdělena do čtyř částí.
První se týká politické kultury ve velmi širokém pojetí. Na pravou míru jsou uváděny některé „mýty“ – stereotypy, které jsou ve veřejnosti pevně zakotveny a vytvářejí tak prostor pro manipulaci, brání v hledání racionálních řešení a vedou nás na scestí.
Druhá část se zaměřuje na fungování státu a jeho složek – probírá roli politických stran, státní správy, Ústavního soudu, médií, občanské společnosti i vztah k Evropské unii a poukazuje na skutečnost, že nastavení a chod institucí jsou klíčové pro úspěšný vývoj v demokratických společnostech.
Třetí část tvoří „případová studie“ plzeňských práv. Tuto kauzu, která vzbudila velký ohlas ve veřejnosti, policie nikdy nevyšetřila a závěry univerzitní komise nebyly s ohledem na ochranu osobních dat nikdy plně zveřejněny. Poprvé je zde předloženo hlubší vzájemné propojení faktů a jejich analýza – jde o skutečně učebnicový příklad formování klientelistických vazeb, propojování politiky, ekonomiky, práva.
Závěrečná část nastiňuje, co s tím – kdo může učinit změnu, co musí změna obsahovat a jak ji lze prosadit.
Knížka je určena širšímu publiku a měla by přispět k posílení kritického myšlení a zvýšení zájmu o věci veřejné. Jedině aktivní veřejnost bude schopna se rozkládání státu bránit.
Vydalo nakladatelství Universum 2012, kniha má 176 stran a můžete ji zakoupit za doporučenou cenu 229 Kč.  Ilustracemi knížku doprovodila PhDr. Kateřina Kloubová.

Předkládáme vám ukázku z knihy:
… naše demokracie velmi připomíná slavné Potěmkinovy vesnice. Na povrchu vše vypadá takřka normálně, ale jde jen o virtuální realitu, o jakousi zkarikovanou podobu demokracie; máme ústavu, ale tu si každý interpretuje, jak chce, protože ji vlastně nikdo nečte a nikdo se jí neřídí, máme politické strany, ale ty neplní základní funkce politických stran, máme vládní koalice, ale jejich jednání nelze analyzovat podle teorií koalic; máme zastupitele v Parlamentu, ale ti údajně nevědí, o čem vlastně hlasují, máme protikorupční policii, ale ta korupci většinou nevyšetřuje, máme státní zástupce i soudce, ale soudy se nemohou shodnout, kdo z nich patří k justiční mafii a kdo ne. … Co s tím?

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (nar. 1957)

Česká politoložka, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise ČR, je známa z mnoha televizních a rozhlasových publicistických pořadů. V roce 1981 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1987 získala vědeckou hodnost kandidátky věd v  Orientálním ústavu ČSAV, habilitovala se v oboru politologie v roce 1994, profesorkou v oboru politologie se stala v roce 2003 jako vůbec první žena v České republice. Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989. V 90. letech byla členkou výkonného výboru České společnosti pro politické vědy, v letech 2003–2006 její předsedkyní. Je členkou řady odborných grémií a vědeckých rad, autorkou a spoluautorkou několika monografií a učebních textů, vědeckých článků, z nichž mnohé byly publikovány v zahraničí v prestižních nakladatelstvích a recenzovaných či impaktovaných časopisech. Podílela se na řešení zahraničních grantů a projektů, od roku 1997 se účastnila všech světových politologických kongresů. V letech 2000–2006 byla členkou výkonného výboru Mezinárodní politologické asociace (IPSA), v roce 2003 se stala její viceprezidentkou. V roce 2009 ji redakce Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog.

Akce s prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc. pro veřejnost

Beseda s autorkou a autogramiáda

sobota 19. května 2012, 17.00 – 17.50, veletrh Svět knihy, Výstaviště Praha, Sál Rosteme s knihou (pravé křídlo)
od 18.00 následuje autogramiáda na stánku L 101

Křest knihy a autogramiáda

úterý 22. května 2012, 16.00 Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, Praha 1

Z redakčních materiálů připravila: Ing. Monika Mašková

Populární články

Související články

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...

Knihy

Pouze pro silné nervy!

Jsou či nejsou? Toť otázka. Lidé mají pověrčivost v krvi. Od náboženských blouznivců...

CestováníKnihy

Za starými Slovany

S chlebem a slaninou, šlapeme krajinou…zpívá se v jedné z trempských písniček takříkajíc do kroku....