Úvod Knihy Pozvánka: křest a autogramiáda knihy Rozkládání (rozkrádání) státu
KnihyTéma dneTipy DÁMY

Pozvánka: křest a autogramiáda knihy Rozkládání (rozkrádání) státu

15

Známá česká politoložka prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. hledá ve své knize ROZKLÁDÁNÍ (rozkrádání) STÁTU odpověď na řadu otázek, které si veřejnost klade – co se v této zemi děje, proč se tomu tak děje a zda existuje nějaké východisko. Jde o sérii krátkých textů, v nichž autorka pojmenovává nešvary bující v naší společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu. Ke srozumitelnosti přispívá řada konkrétních příkladů a rozborů kauz z poslední doby. Knížka je rozdělena do čtyř částí.
První se týká politické kultury ve velmi širokém pojetí. Na pravou míru jsou uváděny některé „mýty“ – stereotypy, které jsou ve veřejnosti pevně zakotveny a vytvářejí tak prostor pro manipulaci, brání v hledání racionálních řešení a vedou nás na scestí.
Druhá část se zaměřuje na fungování státu a jeho složek – probírá roli politických stran, státní správy, Ústavního soudu, médií, občanské společnosti i vztah k Evropské unii a poukazuje na skutečnost, že nastavení a chod institucí jsou klíčové pro úspěšný vývoj v demokratických společnostech.
Třetí část tvoří „případová studie“ plzeňských práv. Tuto kauzu, která vzbudila velký ohlas ve veřejnosti, policie nikdy nevyšetřila a závěry univerzitní komise nebyly s ohledem na ochranu osobních dat nikdy plně zveřejněny. Poprvé je zde předloženo hlubší vzájemné propojení faktů a jejich analýza – jde o skutečně učebnicový příklad formování klientelistických vazeb, propojování politiky, ekonomiky, práva.
Závěrečná část nastiňuje, co s tím – kdo může učinit změnu, co musí změna obsahovat a jak ji lze prosadit.
Knížka je určena širšímu publiku a měla by přispět k posílení kritického myšlení a zvýšení zájmu o věci veřejné. Jedině aktivní veřejnost bude schopna se rozkládání státu bránit.
Vydalo nakladatelství Universum 2012, kniha má 176 stran a můžete ji zakoupit za doporučenou cenu 229 Kč.  Ilustracemi knížku doprovodila PhDr. Kateřina Kloubová.

Předkládáme vám ukázku z knihy:
… naše demokracie velmi připomíná slavné Potěmkinovy vesnice. Na povrchu vše vypadá takřka normálně, ale jde jen o virtuální realitu, o jakousi zkarikovanou podobu demokracie; máme ústavu, ale tu si každý interpretuje, jak chce, protože ji vlastně nikdo nečte a nikdo se jí neřídí, máme politické strany, ale ty neplní základní funkce politických stran, máme vládní koalice, ale jejich jednání nelze analyzovat podle teorií koalic; máme zastupitele v Parlamentu, ale ti údajně nevědí, o čem vlastně hlasují, máme protikorupční policii, ale ta korupci většinou nevyšetřuje, máme státní zástupce i soudce, ale soudy se nemohou shodnout, kdo z nich patří k justiční mafii a kdo ne. … Co s tím?

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (nar. 1957)

Česká politoložka, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise ČR, je známa z mnoha televizních a rozhlasových publicistických pořadů. V roce 1981 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1987 získala vědeckou hodnost kandidátky věd v  Orientálním ústavu ČSAV, habilitovala se v oboru politologie v roce 1994, profesorkou v oboru politologie se stala v roce 2003 jako vůbec první žena v České republice. Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989. V 90. letech byla členkou výkonného výboru České společnosti pro politické vědy, v letech 2003–2006 její předsedkyní. Je členkou řady odborných grémií a vědeckých rad, autorkou a spoluautorkou několika monografií a učebních textů, vědeckých článků, z nichž mnohé byly publikovány v zahraničí v prestižních nakladatelstvích a recenzovaných či impaktovaných časopisech. Podílela se na řešení zahraničních grantů a projektů, od roku 1997 se účastnila všech světových politologických kongresů. V letech 2000–2006 byla členkou výkonného výboru Mezinárodní politologické asociace (IPSA), v roce 2003 se stala její viceprezidentkou. V roce 2009 ji redakce Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog.

Akce s prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc. pro veřejnost

Beseda s autorkou a autogramiáda

sobota 19. května 2012, 17.00 – 17.50, veletrh Svět knihy, Výstaviště Praha, Sál Rosteme s knihou (pravé křídlo)
od 18.00 následuje autogramiáda na stánku L 101

Křest knihy a autogramiáda

úterý 22. května 2012, 16.00 Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, Praha 1

Z redakčních materiálů připravila: Ing. Monika Mašková

Populární články

Kategorie

Rubriky

Související články

GurmánKnihy

Unikátní kuchařka základních receptů orientální kuchyně

Kavkaz, speciálně Gruzie, se honosí jednou z nejoceňovanějších kuchyní světa. Po staletí...

KnihyOsobnosti

Jirka, Mirek, Slávek a ti druzí…

Memoárová literatura patří ke čtenářsky nejoblíbenějším žánrům. Populární pražské Nakladatelství Olympia publikace životních...

CestováníTéma dneUmění

Tři desítky let s vitráží

Uměleckořemeslná firma z Lubence na Karlovarsku Jitky a Richarda Kantových letos slaví 30 let...

Téma dneUmění

Návštěvou v ateliéru Vojtěcha Kolaříka

V dubnu roku 2019 se v Galerii Dům Černohorských na pražském Újezdě...