Úvod Společnost Výzva Janka Ledeckého k připravovanému zákonu o církevních restitucích
SpolečnostTéma dne

Výzva Janka Ledeckého k připravovanému zákonu o církevních restitucích

29

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
předkládáme vám otevřený dopis pana Ledeckého adresovaný kolegům, kteří se postavili za církevní restituce tak, jak jsou v zákoně navrhovány – Lucii Bílé, Dagmar Havlové, a dalším. K dopisu s opačným názorem, připojuje výzvu, kterou předkládáme níže.

V Praze 30.8.2012

Vážení kolegové,

Přečetl jsem si Vaše prohlášení a nabyl dojmu, že se ve svých pochybách o připravovaném zákonu musím mýlit. Protože většiny z Vás si hluboce vážím.

Nicméně dal jsem si tu práci a dotyčný návrh zákona si prostudoval. Včetně komentářů a souvisejících předpisů. Což ani jeden z Vás neudělal. A nezkoušejte mi namluvit, že ano. Mě to trvalo dva dny a věřte, že jsem ve čtení zákonů přece jen díky svému vzdělání trénovanější.

O tom, že je třeba těch jedenačtyřicet let destrukce morálních, kulturních a ekonomických hodnot napravit není pochyb. Ale věřím, že se shodneme i v názoru, že ta náprava by se neměla dít způsobením dalších křivd.

Takže k tomu, co Vám asi uniklo. A ne mezi řádky. Je to tam černé na bílém.

Souhlasit s Vámi mohu v tvrzení, že nepůjde o navrácení do původního stavu. Půjde totiž daleko za historickou realitu. Církve se stanou neomezeným a státem nekontrolovaným vlastníkem. Což posledních pár století nebyly. Přečtěte si dějepis. Stačí ten pro základní školu.

Nepřipadá Vám přinejmenším zvláštní, že se objem požadovaného majetku za posledních 20 let znásobil? Že by se někdo rozpomněl na další křivdy?

A to nezmiňuju ty drobné bonusy, které z ostatních restituentů dělají úplné voly. Například to, že jsou církve osvobozené od daně z prodeje takto nabytého majetku.

Anebo třeba – jen tak pro příklad – že Apoštolská církev s necelými pěti tisíci členy dostane 1 056 336 374,- (ano přes jednu miliardu korun) a to přes to, že byla zaregistrována až v roce 1989.

Chystaný zákon je výsměchem principu směřování našeho státu od roku 1818 a státotvorným demokratickým idejím T.G.Masaryka. Ten měl o pojmech jako čestnost, pravdomluvnost či poctivost v souvislosti s Katolickou církví a násilnou rekatolizací českých zemí víc než jasno.

Příště, než se někam podepíšete, dejte si tu práci zjistit, komu a za co svými jmény posloužíte.

Jsou velmi cenná.

Ta jména.

Važte si toho.

S pozdravem

Janek Ledecký

Výzva okrádaných

V době, kdy se nedostává prostředků na kulturu, školství, zdravotnictví a důchody, a stát požaduje po lidech neustále více peněz ve formě daní a poplatků, předkládá vláda Petra Nečase parlamentu zákon, v jehož důsledku hrozí nespravedlivý převod majetku občanů České republiky v celkové hodnotě 134 miliard do soukromého vlastnictví církví. Spravedlivé vypořádání s církvemi a jejich brzkou odluku od státu však předložený zákon popírá.
Na základě opakovaných průzkumů s touto podobou zákona více než 80% občanů ČR nesouhlasí z těchto důvodů:
• Zákon boří státotvorné ideje a snahy T.G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací.
• Navrhované vyrovnání nerespektuje historii a je nadhodnocené.
• Majetek určený k vydání církve nikdy plně nevlastnily. O tomto majetku stát několik století spolurozhodoval. Tento majetek má však nyní přejít do výlučného soukromého vlastnictví a pravomoci církví.
• Výše finanční náhrady byla stanovena bez dostatečných podkladů. Vyčíslení vychází z neúplných údajů, a je tedy chybné.
• Zákon křivdí ostatním restituentům.
• Církve budou tímto zákonem osvobozeny od daně z budoucího prodeje nově získaného majetku.
• Navržený zákon umožňuje až trojí náhradu za stejný majetek.
• Finanční náhrada za křivdy způsobené komunistickým režimem má být vyplacena také církvím, které před rokem 1989 neexistovaly (Apoštolská církev s necelými pěti tisíci členy – 1 056 336 374 Kč, Luterská evangelická církev a.v. – 113 828 334 Kč).
• Vyplacením náhrad nekončí financování činnosti církví státem.

Za posledních 20 let svobody klesl počet věřících na jednu čtvrtinu, zatímco počet duchovních stoupl o 100% a částka vydávaná státem na činnost církví se více než zdvojnásobila na 1,44 miliard korun ročně.
Přesto chce vláda bez právních a historických podkladů darovat velkou část majetku národa těmto několika málo soukromým skupinám, jejichž morální kredit prudce klesá.
Vyzýváme vás k odmítnutí navrhovaného zákona.
Připojte se k nám!

Jsem proti schválení návrhu zákona číslo …
Občan České republiky
Jméno              E-mail                  Adresa bydliště
Janek Ledecký janek.l@centrum.cz Praha 1, Staré Město

Foto: Ivan Kahun

Populární články

Související články

Společnost

Hold fotbalové legendě

Nové pražské nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí potěšilo (nejen) milovníky bezesporu...

KnihyTéma dne

Potlesk pro Antonína Kalinu

V roce 2013 vydalo pražské nakladatelství Rybka Publishers unikátní knihu televizního reportéra, badatele,...

KnihyTéma dne

Produkce takříkajíc samizdatová…

… to je hlavní náplní úspěšného slovenského nakladatelství TORDEN, jehož motto zní:...

SpolečnostUmění

Za jedinečnou krásou vitráží…

…  se můžeme vydat koncem měsíce září na Karlovarsko, do obce Lubenec...