Úvod Knihy Zcela výjimečná literatura
Knihy

Zcela výjimečná literatura

30

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny třpytí obsáhlý román ze současnosti z pera zkušené východočeské autorky. Není snadné v několika málo řádcích, určených k recenzi tohoto literárního díla, popsat dramatický děj, odvíjející se v několika dějových liniích s mimořádným množstvím protagonistů. Především je ale nutné konstatovat., že představovaný román o téměř čtyřech stech stranách, psaný živým jazykem, uspokojí i toho nejnáročnějšího čtenáře.

Ostatně, jak říká editor knihy František Mareš v upoutávce na zadní obálce, román je výjimečný jak poutavým dějem a exotickým prostředím, tak i šíří vypravěčského záběru a empaticky vykreslenými postavami. Spisovatelka Marcela Marboe čtenáři nabízí s filozofickým nadhledem jí vlastním zajímavou sociologicko-psychologickou sondu do problémů současného světa a lidí, v němž žijících. Jako bystrá pozorovatelka s neslábnoucí pamětí nezapomíná na uplynulé týdny, měsíce i roky a umí zaznamenat slabůstky i hříchy a poklesy nejrůznějších postav a figur ze svého okolí a tím nám v podstatě též podává zrcadlo. A to s přáním, abychom nezapomněli, neboť nadarmo se naše nové století nenazývá prolhaným.

Na snímku Jiřího Vlastníka vidíme spisovatelku M. Marboe při přebírání prestižní ceny Unie českých spisovatelů – zleva předseda autorského spolku básník Karel Sýs, zprava vydavatel František Mareš

Přemýšlivá, filozofující spisovatelka s velkými životními zkušenostmi svůj román Jsi někdo jiný rozdělila do dvou částí. Když vane fén a následující Post bellum. Při napínavém ději, mapujícím vývoj a osudy vykreslovaných postav, pracuje až se střihy hodnými filmového scénáře, čímž zvyšuje čtivost textu. Jak říká František Mareš v anotaci na záložce románu, mistrovsky sděleného příběhu Marie, Jana a jejich přítele Slávka.

Poslední řádky v této chvíli patří Doc. PhDr. Jiřímu Hrabincovi, CSc, znalci děl prozaičky Marboe, který na konci knihy poznamenává:

Román  Jsi někdo jiný je výjimečný nejenom zajímavým dějem i prostředím, v němž se odehrává, šíří vypravěčského záběru, výborně vykreslenými postavami a v neposlední řadě i filozofujícím nadhledem nad jednáním protagonistů. Působivý je navíc a zejména tím, s jakou obdivuhodnou silou a pochopením se autorka dokáže ponořit do pocitů a myšlenkových zvratů, s níž tyto jejich vnitřní pochody dokáže zachytit.

To vše dělá její jmenovaný poslední román naprosto výjimečnou sondou do problémů současného světa, našeho světa…

Info box:

Mgr. Marcella Marboe se narodila v roce 1946. Vystudovala v Praze tělesnou výchovu na FTVS UK a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK. V současnosti se jedná o jednu za našich předních spisovatelek. Z literárních cen, korunujících její bohatou tvorbu, jmenujme alespoň Cenu nakladatelství Albatros a Cenu dětského čtenáře za knihu Madlenka a kůň Zlatohřívák, mezinárodní cenu E. E. Kische obdržela za soubor novel Vyměním týnejdžra za cokoli a publicistický román Bitva na Kavčí hoře byl po letech odměněn cenou Petra Jilemnického. V roce 2016 obdržela cenu M. Švandrlíka za humoristický příběh o Utrpení docenta H. (aneb Jak nezvládnout manželku a jiná zvířata). V roce 2022 dostala cenu Unie českých spisovatelů za dětský román Ali a kůň za milion milionů.

Ivan Černý    

Foto archiv Nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí, které představovaný román před krátkým časem vydalo

Populární články

Související články

KnihySport

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...

Knihy

Pouze pro silné nervy!

Jsou či nejsou? Toť otázka. Lidé mají pověrčivost v krvi. Od náboženských blouznivců...