Úvod Téma dne Příčiny erektilní dysfunkce v psychice
Téma dne

Příčiny erektilní dysfunkce v psychice

9

Příčiny problémů s erekcí můžou být různé. Muži si často nepřipouštějí, že je odborníci nacházejí i v samotné psychice. Proto jsme dali slovo odborníkovi na slovo vzatému doc. MUDr. Jaroslavu Zvěřinovi, CSc.

Výkonnost mužů v sexuální oblasti je zcela obvyklé poměřovat spolehlivostí ztopoření penisu. Tento „falický komplex“ má své objektivní důvody:

 • penis je pro muže významnou erotogenní zónou
 • erekci nelze dost dobře předstírat
 • nedostatečná erekce buď znemožňuje, nebo ukončuje kopulaci
 • spolehlivá erekce je významným zdrojem vnitřní jistoty a sebevědomí muže
 • muž je tradičně nositelem hlavní odpovědnosti za kvalitu pohlavního života páru.

Na rozvoji poruch erekce a na jejich průběhu se vždy nějak uplatňuje některá z dalších sexuálních poruch muže: předčasná ejakulace, nedostatečný zájem o sex, nízká vzrušivost, poruchy ejakulace (předčasný výron semene, chybění orgasmu / výronu semene).

Klíčem k pochopení jednotlivých případů je tedy vždy důkladná anamnéza, zaměřená na všechny psychosociální souvislosti a na kvalitu konkrétního partnerského vztahu.

Nejdůležitější psychické faktory, které nepříznivě ovlivňují sexuální funkce:

 • deprese
 • nedostatek sebejistoty / sebedůvěry
 • stres
 • únava
 • špatný spánkový režim
 • nedostatek rekreačního pohybu
 • partnerský sexuální nesoulad
 • snížený zájem o partnerský sex
 • nízká častost sexuálních aktivit

Tyto faktory se mohou uplatnit jako dominantní příčina, která poruchy erekce vyvolává a udržuje, nebo v účinné kombinaci s nejrůznějšími tělesnými nemocemi.

Známým a významným rizikovým faktorem pro rozvoj poruch erekce je věk. Všechny dostupné průzkumy ukazují, že výskyt poruch erekce se zvyšuje s věkem. V této souvislosti hraje roli několik souvisejících faktorů:

 • hodnocení věku jako faktoru, který omezuje sexuální aktivitu
 • existence partnerky se zájmem o párovou intimitu
 • častější depresivní ladění ve starším věku (užívaná psychofarmaka)
 • zdravotní stav (cukrovka, onemocnění srdce a cév, další chronická onemocnění a s nimi související užívání léků )

Klíčovou roli v překonávání poruch erekce hraje samozřejmě partnerský vztah. Partnerka s negativním vztahem k sexu může z přechodné sexuální poruchy učinit trvalý a zdánlivě neřešitelný problém.

Významná role, kterou psychologické faktory hrají v rozvoji sexuálních poruch, může vysvětlit pozitivní účinky nejrůznějších alternativních léčebných metod, které pacienti s těmito potížemi vyhledávají. Snad nejviditelnější jsou dnes nejrůznější „potravinové doplňky“, které se snaží získat zákazníky barnumskou reklamou a naprosto zavádějícími slogany o „ďábelské erekci“, „rychlé, spolehlivé a pevné erekci“, kterou jejich přípravek zajistí. Klamavá reklama je přitom u nás prakticky nepostižitelná. Pacienti si tak za své peníze kupují nepříliš užitečné pseudomedikamenty, jejichž složení prakticky nikdo nekontroluje a jejichž vedlejší účinky nejsou nijak evidovány.

Lékaři dnes bohužel podceňují psychoterapii a komunikaci s pacientem. Navíc jen malá část dysfunkčních mužů je ochotna do léčby zapojit partnerku či manželku. Nicméně každý zkušený lékař si dobře uvědomuje, jak velkou roli hraje v oblasti sexuálních dysfunkcí terapeutický vztah a důvěra pacienta. Takový vztah musí být vždy založen na dostatku empatie a trpělivého vyslechnutí pacientových problémů a všech jejich souvislostí.

Populární články

Kategorie

Rubriky

Související články

CestováníTéma dneUmění

Tři desítky let s vitráží

Uměleckořemeslná firma z Lubence na Karlovarsku Jitky a Richarda Kantových letos slaví 30 let...

Téma dneUmění

Návštěvou v ateliéru Vojtěcha Kolaříka

V dubnu roku 2019 se v Galerii Dům Černohorských na pražském Újezdě...

FilmyTéma dneUmění

Další triumf českých sklářů!

Po takových unikátních projektech, jakým byl kupříkladu osmitunový skleněný sarkofág pro dánskou...

Téma dneUmění

Těžké časy našich sklářů gradují

Málokteré umělecké řemeslo je v posledních letech tak zkoušené, jako je sklářství....