Úvod Různé 5 nejčastějších mýtů o plastových obalech
RůznéTéma dne

5 nejčastějších mýtů o plastových obalech

15

Plastické hmoty a obalové materiály z plastů nemají mezi lidmi tu nejlepší pověst. Často však neprávem. Obalové materiály z plastických hmot jsou hygienické, zdravotně nezávadné a snadno recyklovatelné. Ve spolupráci s odborníky jsme se podívali na několik mýtů, které se o plastových obalech tradují. Právě pět nejčastějších z nich vám představíme v následujícím článku.

Mýtus 1: Plastové obaly do obsahu uvolňují škodlivé látky

Jeden z nejčastějších mýtů o plastových obalech se týká uvolňování škodlivin do obsahu potravin či pokrmů v nich uchovávaných. Všechny obalové materiály a zejména ty, které se používají v potravinářství, jsou však pečlivě testovány, a nemají žádný negativní vliv na kvalitu obsahu. „Plastové obaly jsou zdravotně nezávadné. Běžně se totiž používají v provozech, kde jsou velké nároky na hygienu, například ve zdravotnictví či v jídelnách,“ sdělil Bohdan Daněk, výrobní ředitel společnosti Blatinie, která se zabývá výrobou plastových obalů a technologií určených pro různá odvětví průmyslu. „Je ale samozřejmě nutné znát určité limity tohoto materiálu. Platový obal by například neměl být příliš dlouho vystavován působení tepla, aby nedošlo k jeho degradaci,“ doplnil Daněk.

Mýtus 2: Plasty jsou jedovaté- není plast jako plast

Druhý mýtus se váže ke složení plastových obalů, které mají obsahovat jedovaté látky. Jako stěžejní materiál pro obaly v potravinářství či průmyslu se používá především polypropylen, známý pod zkratkou PP, a polyetylen, zkráceně PET. V obou případech se jedná o zdravotně nezávadné a dobře recyklovatelné plastické hmoty. Naopak problematický je polyvinylchlorid neboli PVC. Ačkoli nelze jednoznačně říci, že jde o nebezpečný materiál, recyklace PVC je obtížná a tato hmota často obsahuje zdravotně závadné příměsi. Složení obalového materiálu prozradí recyklační značka mající podobu trojúhelníku ze šipek s číslem, který nalezneme na každém obalu. Zatímco obal z polyetylenu má číslo 1 a obal z polypropylenu číslo 5, PVC má recyklační kód 3.

Mýtus 3: Papír je ekologičtější než plast

Další neopodstatněné obavy se týkají porovnání plastů s dalšími obalovými materiály. Ačkoliv nelze jednoznačně říci, že plastový obal je ekologičtější než jeho papírová alternativa, z hlediska náročnosti výroby tomu tak být může. Pokud vezmeme v úvahu celý produkční cyklus obalu, plast může být dokonce ekologičtější než papír. „Výroba papíru je náročnější na spotřebu vody a energií. Papír jako těžší materiál navíc vyžaduje i složitější přepravu,“ srovnává papír a plast v souvislosti s dopady na životní prostředí Bohdan Daněk ze společnosti Blatinie, která nabízí na trhu termoformované obaly. „Pokud je plastový obal po použití předán k recyklaci, jeho dopady na životní prostředí jsou minimální,“ dodal Daněk.

Mýtus 4: Většina použitých plastů se spaluje

Mýtus o likvidaci plastových obalů se netýká pouze plastů, ale i ostatních surovin. Zatímco dříve končila většina použitých obalových materiálů na skládkách či ve spalovnách, dnes se jejich velká část recykluje. Zejména použité plastové láhve jsou velmi ceněnou surovinou. Z materiálu, který vznikne jejich recyklací, se vyrábí například nábytek nebo textil. Některé plasty ale recyklovat nelze. Typickým příkladem je například PVC, jehož likvidace je v České republice možná pouze ve spalovně. Moderní spalovny však umožňují spalovat odpad za vysokých teplot a nebezpečné látky vzniklé tepelným rozkladem plastů pečlivě filtrují. Dopad spalování plastových obalů na životní prostředí je tedy minimální.

Mýtus 5: Výroba plastů je náročná na ropu

Poslední mýtus souvisí s náročností výroby plastových obalů. Přestože je ropa základní surovinou při výrobě plastů, na jejich výrobu se ale v porovnání s produkcí nafty a benzínu spotřebuje jen velmi malá část této suroviny. Obalové materiály se však nemusí vyrábět jen z ropných produktů. Moderní plastové obaly mohou být vyrobené například z kukuřičného škrobu. Takový obal je pak možné snáze zlikvidovat například kompostováním. V současnosti se však mechanické vlastnosti plastů z přírodních materiálů běžným materiálům stále nevyrovnají. V praxi se tak stále budeme často setkávat s polyetylenem i polypropylenem a jejich následnou recyklací.

 

Populární články

Kategorie

Rubriky

Související články

CestováníTéma dneUmění

Tři desítky let s vitráží

Uměleckořemeslná firma z Lubence na Karlovarsku Jitky a Richarda Kantových letos slaví 30 let...

Téma dneUmění

Návštěvou v ateliéru Vojtěcha Kolaříka

V dubnu roku 2019 se v Galerii Dům Černohorských na pražském Újezdě...

FilmyTéma dneUmění

Další triumf českých sklářů!

Po takových unikátních projektech, jakým byl kupříkladu osmitunový skleněný sarkofág pro dánskou...

Téma dneUmění

Těžké časy našich sklářů gradují

Málokteré umělecké řemeslo je v posledních letech tak zkoušené, jako je sklářství....