Úvod Knihy Za oponu historie s novou knihou doktora Tomáše Syrovátky
Knihy

Za oponu historie s novou knihou doktora Tomáše Syrovátky

38

Před krátkým časem vyšel v pražském nakladatelství Orego pozoruhodný rukopis literárních sond do našich časů minulých, v podobě reportážních útvarů, vzniklých z autorových toulek po naší vlasti. Aby nedošlo k mýlce, nejedná se o běžný tip literatury faktu z ranku pěší turistiky, i když by se tak snad na první pohled mohlo zdát dle letmého pohledu na obsah knihy.

Například: Čertova brázda, Menhiry, Tajemná Grybla či Bitva u Wogastisburku, Kounovské kamenné řady nebo Střed království Českého… Jmenované objekty Syrovátkova zájmu vznikly v časově nejvzdálenějších dobách na území našeho státu. Jsou to novináři cestovního ruchu dosti popisovaná známá místa, ke kterým ale chybí mnohé další místní a časové souvislosti. Především proto, jak vysvětluje sám autor v úvodu knihy, že zatím není klíč k nalezení skutečného příběhu dávno minulých dějů. Ani profesionální historici nemají důkazy pro jednoznačná vysvětlení k existujícím zprávám a nálezům. Ve všeobecném povědomí jsou jen určité teorie. Tomáš Syrovátka se díky svému velkému vzoru – spisovateli Miroslavu Ivanovovi – hluboce ponořil do pyramidy nejenom historických faktů, ale pátral i v písemnictví o oněch známých nálezech z nejstarších dob a též přišel s objevem dalších faktů, vedoucích k novým netradičním vysvětlením.

Dvě části jedné publikace

První díl představované knihy nese název: Jak jsem hledal historii, druhý: Jak jsem bránil historii. Pakliže čtenář v první části nalezne vysvětlení, proč má být hrdý na své předky, kteří si v této zemi vybojovali a udrželi svou existenci od počátků před tisíciletími a staletími, v druhé části této pozoruhodné publikace, která leckoho v našem čase překrucování historie, ztrát vztahu k vlastenectví a všeobecně panující globalizace pod taktovkou EU, leckoho zvedne z příslovečné židle. Tomáš Syrovátka, v době nastupující cenzury fialové totalitní demokracie, nese statečně svou autorskou kůži na trh. On se totiž na rozdíl od mnohých novinářů a spisovatelů, převlékačů kabátů i novodobých koniášů, žvanících cosi o dezinformacích a nutností obnovit dohled nejenom nad médii, ale i osobními názory občanů, nebojí.

Svědčí o tom všech třináct kapitol druhé poloviny knihy, z jejíž obsahu především doporučujeme: Marie Terezie a dnešek, Kde je pravda, Kdo a proč zaorává dějiny Čechů či Historie je učitelka generací nových.

Pozoruhodná kniha má na sto padesát stran, doprovázených autorovými fotografiemi a zdařilými kresbami s iniciály P.K. O autorově svědomitosti mj. svědčí seznam použité literatury.

Kudlovy pérovky, řečeno novinářským žargonem, čtenáře upoutají již na přední i zadní obálce knihy.

Vzhledem k tomu, že nám vydavatel opomněl představit autora alespoň v krátkém medailonku, a kapitolka Vzpomínky z dětství a mládí nám pouze přibližuje jeho zájem o historii i jména osobností, které ho při jeho tvůrčím růstu ovlivňovaly, napravme tento jediný nedostatek představované publikace několika řádky profesního životopisu.

Curriculum vitae

Doktor a spisovatel, badatel v oblasti pěstování rostlin Tomáš Syrovátka, se narodil v Praze na Vinohradech roku 1942. Studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté medicínu na UK. Jako lékař vskutku praktický propojil své dvě milované profese – přírodovědu a medicínu v celoživotní poslání. Jako přírodovědec se zaměřil na unikátní pěstování květin, zeleniny i hub v tzv. samozavlažovacích truhlících či květináčích. Jedná se o jedinečný nápad knotové závlahy. Syrovátkovy samozavlažovací květináče se jako první začaly vyrábět u nás ve Vyskeři u Turnova, odkud se následně výrobek rozšířil po celém světě.

Doktor Tomáš Syrovátka má jedinečné prvenství v tomto oboru, korunovaný několika patenty. Napsal a publikoval řadu odborných článků i knih. První v roce 1989 pod názvem Netradiční způsoby pěstování rostlin a jako pátý vydaný titul v roce 2012 Pěstování květin, orchidejí, zeleniny a hub. V současné době Tomáš Syrovátka připravuje do tisku novou pěstitelskou příručku: Domácí pěstování hub.

V oblasti medicíny se MUDr. Syrovátka též blýskl řadou patentů, jako kupříkladu přístrojem na sedimentaci červených krvinek, nebo objevem léčení nádoru pomocí elektroforézy.

Ivan Černý 
Foto archiv

Populární články

Související články

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...

Knihy

Pouze pro silné nervy!

Jsou či nejsou? Toť otázka. Lidé mají pověrčivost v krvi. Od náboženských blouznivců...