Úvod Společnost Stanovisko ProAlt k rozhodnuti nejvyššího soudu ve věci imunity tří bývalých zákonodárců
SpolečnostTéma dne

Stanovisko ProAlt k rozhodnuti nejvyššího soudu ve věci imunity tří bývalých zákonodárců

34

ProAlt iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ - za sněmovnu legitimníVčerejší rozhodnutí Nejvyššího soudu považuje iniciativa ProAlt za další potvrzení hluboké společenské krize, ve které se Česká republika nachází, a považuje je za nesprávné. Princip vyváženého postavení moci zákonodárné, výkonné a soudní je jedním ze základních předpokladů existence demokratického státu, který je tímto rozhodnutím výrazně narušen.
Toto rozhodnutí považujeme za závažný precedens, ve kterém soudní moc zasahuje do fungování moci výkonné a vytváří další novou variantu spravedlnosti. Podle iniciativy ProAlt je postavené na nečitelně motivovaných legalistických východiscích a dále vzdaluje právo resp. jeho výklad principům elementární spravedlnosti. Potvrzuje rovněž trend posledních let, ve kterém se rozhodování orgánů, jimž je správa země svěřena, vzdaluje potřebám občanů a za nimiž je příliš často možné tušit jinou motivaci než motivaci řádné správy země.

Ať byla motivace a způsob, kterým Nejvyšší soud došel ke svému rozhodnutí jakákoliv, svědčí o hlubokém odtržení soudní moci a její interpretace zákonů od procesů, které v zemi reálně probíhají a které ji pod hesly o demokracii oslabují. Obáváme se, že zdrojem moci přestává být lid, jak je uvedeno v Ústavě. Zdrojem moci se stává obsazení rozhodujících postů v jednotlivých stupních a úrovních hierarchie veřejného života, které poté slouží ke svévolné a účelové interpretaci zákonů včetně zákonů regulujících ústavní pořádek. Poté, co konání Poslanecké sněmovny a vlády výrazným způsobem zhoršilo situaci občanů a vyvolalo jejich silnou nespokojenost, povede včerejší rozhodnutí NS k dalšímu oslabení důvěry v orgány státní moci a dále prohloubí krizi demokracie. Iniciativa ProAlt je proto odsuzuje.

Nejvyšší soud má ve svém webovém portálu uvedeno motto: „Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost jest matematikou humanity.“ Svým posledním rozhodnutím Nejvyšší soud tuto myšlenku zdiskreditoval, tak jako ji diskreditují parlamentní většiny posledních dvou parlamentů a jako ji diskreditovaly vlády Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase.

Kontakty:
Ondřej Lánský, mluvčí ProAltu, ondrejlansky@proalt.cz, tel.: 605 983 616
Pavel Novák, mluvčí ProAltu, pavel.novak@proalt.cz, tel.: 723 447 596

tisková zpráva

Populární články

Související články

Společnost

Hold fotbalové legendě

Nové pražské nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí potěšilo (nejen) milovníky bezesporu...

KnihyTéma dne

Potlesk pro Antonína Kalinu

V roce 2013 vydalo pražské nakladatelství Rybka Publishers unikátní knihu televizního reportéra, badatele,...

KnihyTéma dne

Produkce takříkajíc samizdatová…

… to je hlavní náplní úspěšného slovenského nakladatelství TORDEN, jehož motto zní:...

SpolečnostUmění

Za jedinečnou krásou vitráží…

…  se můžeme vydat koncem měsíce září na Karlovarsko, do obce Lubenec...