Úvod Kultura Hartig Ensemble a Musica Florea: unikátní vystoupení v rámci Haydnova festivalu v Maďarsku
Kultura

Hartig Ensemble a Musica Florea: unikátní vystoupení v rámci Haydnova festivalu v Maďarsku

34

La_Danza_Irena_Troupova_a_David_SzigetvariDva významné české soubory zabývající se rekonstrukcí a interpretací živého umění z historických zdrojů, taneční soubor Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí a vynikající orchestr Musica Florea, vystoupily v srpnu letošního roku v programu jedné z nejvýznamnějších památek na území Maďarska, zámku Esterháza, známém též podle názvu města, ve kterém se nachází, jako Fertöd. Vystoupení se uskutečnilo v rámci letního hudebního festivalu „Haydn Fesztival“, který připomíná zdejší dlouholetý pobyt hudebního skladatele Josepha Haydna. Na celovečerním programu, který proběhl v rekonstruovaných prostorách zámeckého Loutkového divadla (Marionettszinhaz), bylo hned několik pozdně barokních děl: rokokový magický balet Čarodějná girlanda z dílny vídeňského skladatele Josepha Starzera, pastorální opera La Danza (Tanec) s baletem-pantomimou Narcis a Palimene Christopha Willibalda Glucka. Na úvod zazněla předehra k opeře Josepha Haydna L´isola disabitata, Hob. 28/9.

Představení se setkalo s nadšeným ohlasem, přítomen byl i současný potomek knížecího rodu Anton II. Esterházy de Galántha. Společný program souborů Hartig a Musica Florea, které spolu pravidelně spolupracují již řadu let, vznikl pod režijním vedením choreografky, tanečnice a přední historičky tance prof. Heleny Kazárové. „Náš program v obnoveném Loutkovém divadle v paláci Esterháza, kde hrával i Joseph Haydn, považuji za dosavadní vrchol mého snažení v oblasti reinscenování baletů éry rokoka. Byl to program ovšem produkčně i inscenačně zároveň nejnáročnější, s devíti tanečníky a dvěma operními zpěváky, velkým množstvím kostýmů a rekvizit, z nichž mnohé nám naštěstí zapůjčila Nadace barokního divadla v Českém Krumlově. Navíc jsme museli najít i východisko, jak vytvořit divadelní představení v prostoře, která je nyní nově zařízená spíše pro koncertní účely,“ objasňuje profesorka Kazárová pozadí příprav. Hudební nastudování s orchestrem provedl umělecký vedoucí Musicy Florey, violoncellista a dirigent Marel Štryncl.

Rokokový balet Čarodějná girlanda (La guirlande enchantée) měl ve své rekonstruované podobě premiéru v roce 2007 v Českém Krumlově a současně se jednalo o první takto obsáhlou spolupráci souboru Hartig s orchestrem Musica Florea. Českokrumlovský zámecký archiv vydal již mnoho pokladů a právě badatelské nadšení prof. Heleny Kazárové zde objevilo prameny k uvedeným opusům. Čarodějná girlanda je mezi nimi unikátní, neboť se k ní dochovaly hudební, ikonografické i písemné prameny, a to nejen v Českém Krumlově, takže je k dispozici dostatek srovnávacího materiálu. Autorství baletu je připisováno vídeňskému skladateli Josephu Starzerovi (1726-1787), choreografie byla v době premiéry dílem významné osobnosti raně klasicistního baletu: Franze Antona Hilverdinga (1710-1768). Balet, ve kterém není nouze o čáry a kouzla a nečekané přeměny prostředí, měl premiéru v roce 1757 ve Vídni.

La_Danza_Irena_TroupovaLa Danza a Narcis a Palimene pocházejí z dílny Christopha Willibalda Glucka. Jejich rekonstrukce byla pod vedením prof. Kazárové uvedena v roce 2009 v Českém muzeu hudby rovněž ve spolupráci s orchestrem Musica Florea. La Danza je komorní pastorální opera s libretem Pietra Metastasia, kterou v rekonstruovaném celku doplňuje zcela organicky pastýřská baletní suita vytvořená podle pramenů z českokrumlovského zámeckého archivu, která je rovněž připisovaná Gluckovi. Obsah baletu byl převzat z libreta baletu Narcis a Palimene baletního mistra Michaela d’Agata. Pastorála jako žánr byla výrazem lyrických sil v rámci hudebního divadla již od 17. století, v 2. polovině 18. století se stala nezbytnou částí divadelního myšlení rokoka na barokních základech. Náměty z pastýřského života a s milostnou tematikou propojené s hudbou, virtuosním zpěvem a tanci i promyšlenou výpravou v syntetický jevištní tvar jsou pro diváky dodnes lákavou podívanou.

La_Danza_Lucie_Holankova_a_HartigPředstavení se kromě hudebníků orchestru Musica Florea zúčastnilo devět tanečníků souboru Hartig a jeho spolupracovníků. Jednu z hlavních rolí v Čarodějné girlandě nastudovala už v premiéře před pěti lety Lucie Holánková, tanečnice, choreografka a dlouholetá sólistka Pražského komorního baletu a Státní opery Praha. V opeře La Danza se představili sopranistka Irena Troupová a mladý maďarský tenorista Dávid Szigetvári. V tanečních sólových rolích dále účinkovali Blanka Ferjetsik Wernerová, Barbora Dastychová, Radek Šula, Václav Krajc, Miroslav Stehlík, Michaela Bartlová, externí spolupráce Alžběta Krejčiříková a Lucie Kocourková. Světelný park a některé další technické složky zapůjčila pro zájezdové představení pražská umělecká scéna Říše loutek. „Představení mělo velký úspěch nejen díky mistrovství interpretů, ale také invenci architekta Václava Krajce, který v polních podmínkách a s minimalistickým rozpočtem vytvořil nápadité scénografické prostředí. Světelný design vznikl během jediné zkoušky zásluhou skvělého Mojmíra Ledvinky,“ doplňuje Helena Kazárová. „Všem zúčastněným nesmírně děkuji, pomohli mi naplnit jeden velký sen – dokázat, že taneční a operní repertoár 18. století může okouzlit i současné lidičky a přivést je do stavu hedonistického vytržení“ uzavírá.

Soubor Hartig Ensemble a Musica Florea jsou dlouholetými spolupracovníky. Na společné práci při rekonstrukci hudební památky se sešli v roce 2007 při přípravě rokokového baletu Josepha Starzera La guirlande enchantée – Čarodějná girlanda (premiéra 1. června 2007, Český Krumlov). Spolupráce obou těles od té doby pokračuje pravidelně. V roce 2009 měla premiéru díla Christopha W. Glucka La Danza a Narcis a Palimene (premiéra 28. 5., České muzeum hudby v Praze), v roce 2010 následovala premiéra barokní opery G. F. Händla Terpsichora (premiéra 18. 9. v Mnichově Hradišti), kdy hlavní taneční roli ztvárnila primabalerína Barbora Kohoutková. V roce 2012 byla dalším společným dílem barokní opera Dioklecián Henryho Purcella (premiéra 6. 9. ve Žďáru nad Sázavou a 16. 9. v Mnichově Hradišti).

Zajímavosti

* Balet Čarodějná girlanda trvá jen 24 minut, ale dochází v něm hned třikrát k proměně scény.
* V baletu je používána funkční kopie kostýmu z depozitáře českokrumlovského divadla, a to kostým Čaroděje (Mága), který je zmiňován v nejstarším inventáři již roku 1763 a pochází tedy ze stejné doby jako samotný balet.
* Dále byla pro roli pastýře Tirsiho v La Danze použita funkční kopie pastýřského kostýmu, jehož podoba byla rekonstruována díky srovnání čtyř dochovaných kazajek ve jmenovaném depozitáři barokního divadla zámku Český Krumlov.
* Baletní suita Narcis a Palimene a její libreto patří původně ke dvěma odlišným dílům, oba prameny se však podařilo propojit v jeden celek prakticky bez úprav.
* Skladatel Joseph Starzer, autor Čarodějné girlandy, je pozapomenutý, ale významný tvůrce. Byl současníkem Leopolda Mozarta a ředitelem vídeňské Společnosti hudebníků.
* Haydnův festival na Esterháze patří k největším kulturním akcím věnovaným památce tohoto skladatele. Letos probíhá od 16. srpna až do 1. září 2013.

Zámek Esterháza/Fertöd patří k nejkrásnějším a největším zámkům Maďarska. Původní lovecký zámeček nechal v polovině 18. století kníže Miklós Esterházy přestavět na barokně-rokokový palác. Zámek je někdy nazýván „Maďarské Versailles“, komplex tvoří palác se 126 místnostmi a přilehlými stavbami, jako je Operní divadlo (které ale dnes již neexistuje), poustevna, Dianin chrám, Venušin chrám, Čínský pavilon, Taneční pavilon, Loutkové divadlo a rozlehlá francouzská zahrada. Do 19. století se zámek nazýval „Esterháza“. Zahrady původně francouzského typu byly na počátku 20. st. přetvořeny na anglický park.
Na zámku téměř třicet let pobýval rakouský skladatel Joseph Haydn. V roce 1773 zde několik dní strávila také císařovna Marie Terezie. Po smrti hraběte Esterházyho se rodina přestěhovala a zámek zůstal na téměř sto let pustý. Za 2. světové války zámek sloužil jako lazaret pro německá i sovětská vojska a byl poškozen. V posledních několika letech byl areál zámku postupně rekonstruován, je přístupný velký prohlídkový okruh, muzeum i hudební sál. Na zámku se každoročně koná mezinárodní hudební festival a Týdny hudby.

Tvůrci

Prof. Helena Kazárová, PhD.

Helena Kazárová, Ph.D. se specializuje zejména na taneční kulturu minulých staletí, a to jak prakticky (rekonstrukce a „revitalizace“ tanců podle zápisů, choreografie a pohybová kultura ve stylu vybrané epochy, pedagogické působení), tak i na úrovni badatelské (je např. autorkou knih Barokní taneční formy, AMU 2005, Barokní balet ve střední Evropě, AMU 2008, a četných odborných statí). V ND Praha se podílela na inscenacích Castor a Pollux (asistentka choreografie), Cyrano de Bergerac, Škola pomluv (pohybová spolupráce), Baletománie (choreografie), pro ND Brno nastudovala barokní tance do pořadu Od Ludvíka IV. po break dance. Vytvořila a rekonstruovala řadu choreografií pro projekty na významných hudebních festivalech, spolupracovala též s filmem a ČT (Bathory, To horké léto v Marienbadu, Donšajni), vytvořila choreografii do řady oper, např. Giunone placata J. J. Fuxe, A. Caldary Scipione affricano il Maggiore mnoha dalších. Zabývá se též režií a barokní gestikou barokních oper (La forza della virtù Pollarola, Astarto Bononciniho a Alcina Händela apod.).
V barokním zámeckém divadle v Českém Krumlově a v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti choreografovala rokokový balet Josepha Starzera z roku 1757 La guirlande enchantée a je choreografkou a režisérkou řady dalších novodobých premiér (Ch.W. Gluck: La Danza, G.F. Händel: Terpsicore, H. Purcell: Dioklecián ad.) . V roce 1997 založila soubor barokního tance Hartig. Je lektorkou českých i mezinárodních kurzů a profesorkou pražské HAMU.

Marek Štryncl

Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n. N.) zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci (Chinon, Mainz, Basel, Valtice…).
Marek Štryncl spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby.
Zájem o dobovou interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. Je dramaturgem pravidelných koncertních řad v Praze a celé ČR a iniciátorem unikátního projektu převozného barokního divadla Florea Theatrum. Vedle sólové a komorní hry na violoncello se příležitostně věnuje kompozici. Účinkoval na prestižních festivalech (např. Pražské jaro, Rezonanzen Wien, Festival van Vlaanderen Brugge, Tage alter Musik Sopron, Tage alter und neuer Musik Regensburg, Struny Podzimu, Concentus Moraviae). Nahrál desítky kompaktních disků, z nichž mnohá získala vrcholná ocenění (Diapason 1994, Zlatá Harmonie 1997, Cannes Classical Award 2003). Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007), nebo provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje (A. Dvořák, Arta Records 2009). Vyučuje dirigování, sbormistrovství chrámové hudby a barokní violoncello na Univerzitě Karlově v Praze a na specializovaných kurzech a seminářích.

Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí

La_Danza_Hartig_EnsembleSoubor Hartig se pod uměleckým vedením doc. Heleny Kazárové, Ph.D. věnuje již řadu let interpretaci tanců různých historických epoch od pozdní renesance po raný romantismus a předvádí je na různých typech kulturních akcí doma i v zahraničí. Repertoár souboru tvoří jak tance plesové, tak i virtuosní tance divadelní od konce 16. do počátku 19. století. Jako jediný v Čechách začal soubor na počátku své činnosti studovat též tance doby baroka podle autentických pramenů, tj. grafických zápisů v tzv. Beauchamp-Feuilletově notaci, a jako jediný dosáhl v tomto oboru mezinárodní profesionální úrovně.
Soubor je pravidelným hostem na experimentálních představeních v unikátním zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově a v dalších historických prostorách a vystupuje s předními hudebními orchestry (Musica Florea, Capella regia, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Collegium 1704, Hipocondria Ensemble, Hofmusici aj.) a dirigenty, v případě komorních programů i se sólisty (Edita Keglerová, Julie Braná ad.).
Od založení v roce 1997 se tanečníci souboru zúčastnili kromě svých vlastních koncertních programů také řady prestižních divadelních projektů (např. Castor et Pollux J. Ph. Rameaua ve Stavovském divadle v Praze, Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky ve Vladislavském sále Pražského hradu, Giunone placata J. J. Fuxe v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově aj.) a soubor vystoupil na festivalech doma i v zahraničí (Mezinárodní festival Pražské jaro, Dvořákův festival, Theatrum Kuks, Europamusicale, Europa-Mitte ad.). V roce 2006 soubor uctil návštěvu Jeho Veličenstva kambodžského krále Norodoma Sihamoniho zvláštním pořadem Tři podoby barokního baletu v zámeckém divadle v Českém Krumlově. V roce 2007 provedl s orchestrem Musica Florea v novodobé světové premiéře rokokový balet Josepha Starzera La guirlande enchantée. Plodná spolupráce obou těles pokračuje dodnes: v roce 2009 premiérou děl Ch. W. Glucka La Danza a Narcis a Palimene, v roce 2010 následovala premiéra barokní opery G. F. Händla Terpsichora a v roce 2012 barokní opera Dioklecián H. Purcella.
www.hartig.cz
http://www.facebook.com/hartigensemble

Musica Florea

Musica_Florea_pri_predstaveniSoubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky, vlastní badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly nezbytnými charakteristickými rysy ansámblu.
Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní od počátků baroka až po 20. století.
Musica Florea hostuje na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura – Skoda, Susanne Rydén, Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique, Boni Pueri). Obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za CD s dílem J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio Matouš, 1994; cenu Zlatá Harmonie 1997 za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s M. Koženou, Polygram, 1997; ocenění Cannes Classical Award na veletrhu MIDEM 2003 za nahrávku alegorické hry Sub olea pacis et palma virtutis – Melodrama de Sancto Wenceslao – J. D. Zelenky, Supraphon, 2001; cena za nejlepší interpretaci děl J. S. Bacha na festivalu v chorvatském Varaždinu v r. 2009).
Od roku 2002 soubor pořádá s podporou Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených i známých skladeb, které si zasluhují návrat k interpretační původnosti.
www.musicaflorea.cz

Foto: Jan Kopal

Populární články

Související články

CestováníKulturaVýstavyZaujalo vás

Kam budeme letos cestovat?

Již za pár dní vedou veletrhy HOLIDAY WORLD & REGION WORLD trendy...

Pázdniny na|Zanzibaru nemají chybu
CestováníKulturaZaujalo vás

Dva týdny prázdnin na Zanzibaru

Když přistanete na letišti na Zanzibaru, projdete další kontrolou zavazadel a teprve...

Kultura

Haló, paní Bohunko…

Populární pražská AA-gallery výtvarného umění v Domě u Černohorských na Újezdě je...

HodinkyKultura

Výstava hodinek na pražském Žofíně 20.-21. října

Hodinky jsou pro mnoho mužů jediným krášlícím prvkem. Můžeme k nim ještě počítat...