Úvod Knihy Průvodce světem architektury
Knihy

Průvodce světem architektury

30
O tom, že by u nás nevycházely publikace, věnující se historii stavebních slohů, nemůže být ani řeči. Na knihkupeckých pultech je jich více než dost. Málo která ale zaujme tak, jako novinka z nakladatelství Grada, která takříkajíc ještě voní tiskařskou černí. Jedná se o zdařilého a téma vyčerpávajícího obrazového průvodce z pera Owen Hopkinse, profesora na katedře architektury Royal Academy of Arts v Londýně, zabývající se historií západní architektury.
Denys Lasdun, Národní divadlo, Londýn, 1967 – 1976, tzv. brutalismus
Denys Lasdun, Národní divadlo, Londýn, 1967 – 1976, tzv. brutalismus

Po představované publikaci zcela jistě sáhnou jak lidé z branže samotné, od stavitelů až po studenty architektury, tak i veřejnost, která se sice o architekturu zajímá okrajově, ale ví, že vyznat se ve stavebních slozích patří k základnímu vzdělání. Řazení směrů je dané obdobími – od klasiky a raně křesťanské doby přes gotiku, renesanci a manýrismus po baroko, rokoko, klasicismus a eklektismus. Největší důraz je ale kladen na modernismus, jemuž je věnována dobrá polovina tohoto obrazového průvodce stavebních slohů. Položme si ruku na srdce, cožpak víme o tzv. Chicagské škole, Brutalismu, Postmodernismu či Dekonstruktivismu nebo Kontextualismu? Tedy pokud nejsme stavaři tělem i duší…


Devět kapitol

DSC_3982
Tom V. Atkins, hotel Burdž al-Arab, Dubaj, 1994 – 1999, tzv expresivní racionalismus
Každá z kapitol sleduje jednotlivé fáze vývoje architektury. Každá z nich na základě formálních charakteristik, geografie, obecných kulturních trendů, hnutí a ideologií (nebo jejich kombinací) definuje konkrétní „sloh“. Graficky je publikace ztvárněna především vizuálně. Každý ze slohů je uveden krátkým textem, šest klíčových charakteristik pak ilustruje fotografie s legendou. Snímky zobrazují vše od užití specifického typu okna nebo dekorativní římsy přes materiály až po základní ideje daného slohu. V tomto splňuje kniha podobu jak příručky, tak i naučné publikace zároveň a zcela jistě po ní sáhnou kupříkladu učitelé na základní nebo střední škole, či novináři a publicisté, zabývající se zmíněným tématem.

Nechybí ani Češi
Obsah obrazového průvodce je doplněn jak slovníkem, tak i rejstříkem, který usnadňuje orientaci.  Čtenáře jistě potěší, že je zde citován mj. i Adolf Loos (1870 Brno – 1933 Kalsburk u Vídně), klasik moderní architektury, čelný představitel tzv. purismu, nebo Josef Hoffman ( 1870 Brtnice – 1956 Vídeň), český a rakouský architekt a designer, důležitá osobnost secesního hnutí ve Vídni, mj. autor paláce Stoclet v Bruselu (vystavěn v letech 1905-1911).
DSC_3980Jak říká v poděkování své práce v závěru encyklopedie autor, snaha zmapovat a zachytit historii západní architektury v 49 různých stylech, každý s šesti charakteristickými prvky, snadný úkol rozhodně nebyl. Bez mnoha dalších odborníků, kteří již prošlapali tuto trnitou a složitou cestu, by to bylo pro O. Hopkinse mnohem nesnadnější. Jejich práce, z nichž řadu v biografii publikace uvádí, vznik jeho knihy umožnily, za což jim patří velký profesorův dík.
Více na: www.grada.cz
-icer-

Foto archiv

Populární články

Související články

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...

Knihy

Pouze pro silné nervy!

Jsou či nejsou? Toť otázka. Lidé mají pověrčivost v krvi. Od náboženských blouznivců...