Úvod Knihy Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi
Knihy

Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi

27

 

Populární brněnské nakladatelství JOTA před krátkým časem vydalo knihu závažného obsahu. Jedná se o ojedinělé a velmi čtivé svědectví o válečném utrpení otce Gustava Kleinmanna, židovského čalouníka z Vídně a jeho syna Fritze i o osudech celé jejich rodiny z pera velšského historika a spisovatele Jeremy Dronfielda. Doslova neuvěřitelné štěstí, ale také houževnatost, vůle, odvaha a vzájemná láska jim oběma umožní dožít se konce války. Přežít hrůzy vězení, koncentráků i transportů smrti.

Chlapec_Osvetim_obalkaPro Jeremy Dronfielda se napsání knihy stalo jedním velkým dobrodružstvím. Svou knihou, kterou u nás v českém překladu vydalo shora zmíněné nakladatelství JOTA, do něj zatáhne i nás.
„Přivádím ten příběh k životu celým svým srdcem“, píše autor v předmluvě z června 2018. „Jsem zrovna tak vypravěč jako historik, přesto jsem si nemusel nic vymýšlet ani přikrášlovat, dokonce i útržky rozhovorů jsou citovány či rekonstruovány.“
Dronfield měl k dispozici hned dva zdroje – tajně vedený deník otce Gustava a paměti syna Fritze. S tím se měl možnost setkat osobně v roce 1997, stejně jako s mladším synem Kurtem a starší dcerou Edith. Aby doplnil vyprávění a děj, který místy scházel, prostudoval mnoho dalších vzpomínek přeživších. Následovaly další dokumenty v archivech, aby nám nakonec předložil plastický a zcela realistický obrázek doby. Kruté doby, začínající v rakouské Vídni, která se s nástupem nacismu a pak samotným anšlusem naprosto mění. Dřívější sousedé Židy opovrhují a udávají je. Sestra Edith je chycena, aby s ostatními Židy myla s kbelíkem a hadrem dlažbu na ulici. Nemůže sehnat práci, je pro ni obtížné vystěhovat se za hranice, kam ji matka Tini vysílá do bezpečí.

 Nejhorší jsou osudy otce a syna…

… kteří se zapojují do odboje a jsou velmi záhy zatčeni. Téměř na počátku světového konfliktu rozpoutaného nacisty se v roce 1939 dostávají do koncentráku v Buchenwaldu. Musí si tady zvyknout na násilí, choutky esesáků a kriminálníků z řad dozoru, nekonečné apely a vysilující práci ve vápencovém dole. Obzvlášť pro otce Gustava je to s věkem kolem padesátky téměř neúnosné. Tomu se posléze podaří využít své řemeslo a dostat se na práci čalouníka pro esesáky, která není tak obtížná. Ze šestnáctiletého syna Fritze se brzy stává odborník – stavitel. Zajišťuje mu to málo, tvrdou práci, ale alespoň právo na život.
V Buchenwaldu je pak otec zařazen do transportu do Osvětimi. Nastává zlom – syn jej  následuje. Na vlastní přání odchází ze svého až výsadního postavení. Osvětim je rozsudek smrti a on to ví. I tak však chce svého otce následovat. Ale neprozrazradíme více. Postupem času každého čtenáře kniha vtáhne do děje. Ukáže, jak fungovala mašinérie koncentráku. Paralelně sledujeme s autorem život těch židovských obyvatel, kteří z Vidně nebyli ještě odvlečeni do koncentráků. Život matky Tini a dcery Herty ve Vídni je velké bídě. Se žlutou hvězdou na šatech. Ve věčné nejistotě, kdy přijde řada na ně. Jejich konec, který nikdo z nich neočekával. Věčná naděje, že jsou vezeni z Vídně transportem do pracovního tábora. Ten končí pro všechny zastřelením či v plynu.

Transporty smrti

Realistický náhled kniha dává i na transporty smrti. Nekonečné, vyčerpávající a likvidační přesuny mezi koncentráky. Mezi oběma frontami, na práci do posledního okamžiku, do posledních sil vězňů. Válečná mašinérie musí běžet až do posledního dne a úplné porážky. Transporty smrti začíná autor líčit s likvidací Osvětimi. Vyhnáni do nekonečné řady na sněhu s krvavými stopami, s výstřely vzadu v řadě, za kterými se nelze ohlížet. Otec Gustav a syn Fritz pak jedou z Osvětimi do Mauthausenu. A při tomto transportu se syn pokusí o útěk, s velkým vysílením a sebezapřením, otec jej pro vyčerpání nemůže následovat. Jak to dopadne, co se odehraje po válce? To už se dozvíte sami.

Zasvěcená předmluva

Portrét autora Jeremy Dronfielda
Portrét autora Jeremy Dronfielda

Knihu uvádí kromě slov autora i předmluva druhého z přeživších synů – Kurta. Ten byl jako malý, ještě osmiletý, jak nám kniha v začátku prozradí, odeslán dobrovolné pěstounské rodině do Ameriky, svým blízkým se hodně odcizil. Přes častou korespondenci s matkou Tinou a sestrou Hertou ve Vídni. Jako tolik dalších malých dětí prchajících před nacisty do bezpečí. Autorovi Kurt děkuje, za pečlivou práci, doplnění fakt z odborných zdrojů, citlivé, ale přitažlivé zpracování vzpomínek bratra a otce. Děkuje mu dokonce i za to, co by raději nevěděl – jak skončily jeho sestra Herta s matkou Tini v plynu ve vyhlazovacím táboře u Minsku.
Autor není žádný nováček, ale odborník na slovo vzatý. Už jeho první literární pokusy byly úspěšné. A vzhledem k tomu, že je doplnil tvrdým studiem historie, vpravdě trpělivou a investigativní prací, připravil pro nás osudy hlavních aktérů jak na dlani. A to i přes velký časový odstup. Ale s mnohem většími detaily, než bývá zvykem. Názvy kapitol „Konec Gustava Kleinmanna“ či „Smrt Fritze Kleinmanna“ vnáší do příběhu drama. S citlivostí pro dnešního čtenáře, který začíná válku považovat za cosi vzdáleného, co už máme dávno za sebou. S perfektní vazbou na vše, co prožíváme dnes. Jak se lehce změní charaktery mnoha lidí kolem o 360°. A mnozí si je naopak zachovají ryzí, své blízké i bližní opravdu za žádných okolností nezradí. Vždy je následují. Jako Fritz svého otce Gustava.

Jeremy Dronfield – narodil se ve Walesu a má doktorát z archeologie v Cambridgi, již jeho prvotina The Locust Farm byla nominována na prestižní literární ocenění John Creasey Memorial Award.

Více na: www.jota.cz 

Milena Městecká

Obrázek v záhlaví: fotografie židovské rodiny Kleinmannových z Vídně

 

Populární články

Související články

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...

Knihy

Pouze pro silné nervy!

Jsou či nejsou? Toť otázka. Lidé mají pověrčivost v krvi. Od náboženských blouznivců...