Úvod Téma dne Dočkáme se mezinárodního Dne Rotary International?
Téma dne

Dočkáme se mezinárodního Dne Rotary International?

33

Naše stolní kalendáře se hemží nejrůznějšími významnými dny, domácími i zahraničními. U některých sice soudný člověk občas postrádá smysl, většina z nich však upozorňuje na významnou historickou událost, na kterou bychom neměli zapomínat. Nedávno jsme kupříkladu zaznamenali Den narození Učitele národů Jana Amose Komenského, 8. května oslavíme Den osvobození (1945) a poté Den matek. Den Rotary však na seznamech doposud chybí. Jeho mezinárodní zařazení do každoročního kalendáře je tajným přáním Ing. Jana Machálka, stavaře a podnikatele ve sklářství z Velkého Oseka, kde má se synem a manželkou rodinnou huť.

„Našim posláním je dělat svět lepším!“rc

Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu. V současnosti působí ve více jak 200 zemích, kde v 35 000 Rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností, podnikatelů a profesionálů z různých oborů.
„Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service Above Self“, tedy Služba na prvním místě,“ vysvětluje nám Jan Machálek z poděbadského Rotary klubu Spa. „Rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých,“ pokračuje Machálek, „a to jak v rámci vlastní obce, tak v mezinárodním měřítku. Na základě etických principů a hodnot, jako je přátelství, integrita, diverzita, služba a vedení týmů, tak naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším.“

Rotary v našich zemích

První Rotary kluby vznikly v Československu ve 20. letech 20. století s velkým přispěním Jana Masaryka. Během druhé světové války byla oficiální činnost rotariánů v okupované Evropě hitlerovci utlumena a pronásledována, ale mnozí z nich se aktivně zapojili do protinacistického hnutí odporu. Po válce obnovené Rotary kluby ve východní Evropě byly zrušeny v období 1947 až 1989. Kupříkladu v Rusku byl první Rotary klub otevřen v roce 1990. Ve stejném roce byla oficiálně obnovena činnost Rotary v ČR.
logoV této souvislosti nás zajímá, jak došlo k založení Rotary clubu ve středočeských Poděbradech…
„Vyrostl jsem v době budování socialismu…“ usmívá se Jan Machálek. Ne všechno se mi líbilo, ale nic jiného jsem osobně nepoznal. Po listopadu 1989 se změnil svět. Vše se zdálo být růžové, ale ne všechno jsem opět chápal. V roce 1991 přišla nabídka od Rotariánů z Anglie, zda bychom nechtěli s pár kolegy obnovit poděbradský Rotary klub, který byl založen 1927 a mimo krátké poválečné činnosti byl v roce 1948 zakázán. Protože jsme o Rotary nevěděli téměř nic, pozvali nás na deset dní do jejich klubu v Bury St. Edmuinds, kde nám Rotary představili a vše kolem organizace, zásad a činnosti podrobně vysvětlili. „
Domů přijel někdo úplně jiný, jak vzpomíná Machálek, který tam poznal úžasné lidi, pro které je charakter, přátelství, slušnost, poctivost včetně pomoc druhému součástí jejich osobního a pracovního života.
„Byl to životní styl, podle kterého jsem se rozhodl žít, pracovat a vychovávat své děti. Postupně jsme oslovili další nadšence z našeho okolí a v roce 1992 společně obnovili poděbradský Rotary klub…“

Filozofie rotariánských klubů

Cílem Rotary je podpora myšlenky služby jako základní hodnoty společnosti. Základní téze jsou shrnuty do čtyř bodů: Rozvoj poznání jako přínos pro službu. Vysoké etické normy ve všech profesích, rozpoznání hodnoty všech užitečných povolání a využívání všech povolání rotariánů ke službě společnosti. Užívání této myšlenky v osobním, profesním i společenském životě každého rotariána. V závěru výčtu je pak Rozvoj mezinárodního porozumění, dobré vůle a míru prostřednictvím kolegiálnosti osob různých profesí, spojených myšlenkou služby.
„Ať pro nás Rotary znamená cokoli, ve světě budeme známí jen tím, čeho dosáhneme!“ Paul Harris, zakladatel Rotary, 1914
Rotariánské kluby jsou po světě seskupeny do více jak 530 tzv. distriktů. Čeští a slovenští rotariáni tvoří Distrikt 2240.

Komu čest, tomu čest

Pracovnu ředitele shora zmíněná sklárny ve Velkém Oseku, specializující se na české ručně tvarované dekorační sklo, zdobí různá ocenění za jeho aktivní činnost v Rotary. Jeden z diplomů je v angličtině. Zajímá nás, za co ho Jan Machálek obdržel…
20210107_112851„V roce 2018 jsem dostal od našeho světového prezidenta nejvyšší ocenění Rotary. Bylo to mimořádný projekt na podporu dárcovství kostní dřeně, jehož myšlenku jsem přinesl do Rotary a s kolegy ho pomohl dotáhnout až do zdárného konce. Tehdy se dva mladí přátelé, Petr z Čech po úspěšné transplantaci kostní dřeně a Belo ze Slovenska, zapsaný v registru dárců kostní dřeně, rozhodli jet na koloběžkách z Košic do Prahy. Jejich cílem bylo mluvit po cestě „nahlas“ o dárcovství kostní dřeně, díky němuž Petr dostal novou šanci na život. My z Rotary jsme se postarali o servis pro kluky na českém území. Bylo úžasné potkat během této akce tolik báječných lidí. A jak řekl jeden z ‚koloběžkářů‘: “ Kdyby to všechno pomohlo zachránit třeba jenom jeden lidský život, stálo to za to!“

Inženýr Jan Machálek čtvrtý zleva
Inženýr Jan Machálek čtvrtý zleva

V jaké záležitosti se Rotary International angažuje v současnosti?
„Jedná se o širokou škálu nejrůznějších problémů, prsty obou rukou by nám nestačily na jejich vypočítání,“ je si jistý inženýr Machálek, současný prezident poděbradského Rotary Spa klubu. „Ale nejvýznamnější věcí celého světového Rotary je bezesporu projekt Polio plus, který má za cíl vymýtit dětskou obrnu. Všichni rotariáni na celém světě (cca 1,5 mil.) se spojily, aby tuto nemoc pomohli zlikvidovat jednou pro vždy. Podle WHO už jsme jenom krůček od cíle.
Dalším světovým projektem jsou rodinné a studijní výměnné pobyty pro mladé lidi, kteří díky tomu mají možnost cestovat – a tím poznávat cizí kultury, pochopit je, najít nové kamarády z celého světa a díky tomu bořit nejrůznější předsudky a též najít svou vlastní cestu jak pomoci druhým právě prostřednictvím Rotary …“.
V rámci našeho regionu nás spolupráce s mladými lidmi vzájemně obohacuje a pomáhá nám překonávat generační bariéry.
Na úrovní klubového partnerství jsou pro nás velkou inspirací naši přátelé z Rotary klubu Praha City, kterým se podařilo připravit náročný projekt „Dotkni se Pražské historie“, což jsou dva bronzové haptické modely Pražského hradu, které budou umístěné na turistických trasách v hlavním městě a umožní nevidomým či slabě vidícím návštěvníkům utvořit si osaháním modelu představu o podobě sídla našich králů a prezidentů.

Dotkni se Pražské historie, motto modelu
Dotkni se Pražské historie, motto modelu

Až opadne současná pandemie, chceme navázat spolupráci s paní Bělou Gran Jensen a jejím Hnutí na vlastních nohou stonožka ale i nadále spolupracovat s plzeňským Registrem dárců kostní dřeně ….

Závěrem –  kdy jste řekl nahlas své tajné přání ohledně Mezinárodního dne Rotary?
Bylo to při přebírání ocenění v roce 2018, kdy jsem vyslovil prvně nahlas svoje tajné přání, aby jednou mělo Rotary svůj světový den. Den, kdy všichni rotariáni na celém světě řeknou, kdo jsme, co děláme, jaké máme vize. Prostě říci nahlas kolem sebe, pojďme společně dělat svět lepším.

Máte už datum, kdy by to mělo být?
Jeden termín jsme v našem klubu našli a předložili ho vedení Rotary. Dne 6.6.1922, kdy ve světě již existovalo mnoho Rotary klubů, bylo oficiálně zaregistrován Rotary International. V příštím roce, tedy 2022 tomu bude rovných 100 let. Bylo by krásné mít k tomuto datu svůj mezinárodní den.

Ivan Černý děkuje za rozhovor
Foto archiv Rotary

Foto v záhlaví: Haptický model je proveden z bronzu, má eliptický tvar o základních rozměrech 1300 x 650 mm

Populární články

Související články

KnihyTéma dne

Potlesk pro Antonína Kalinu

V roce 2013 vydalo pražské nakladatelství Rybka Publishers unikátní knihu televizního reportéra, badatele,...

KnihyTéma dne

Produkce takříkajíc samizdatová…

… to je hlavní náplní úspěšného slovenského nakladatelství TORDEN, jehož motto zní:...

CestováníTéma dneUmění

Tři desítky let s vitráží

Uměleckořemeslná firma z Lubence na Karlovarsku Jitky a Richarda Kantových letos slaví 30 let...

Téma dneUmění

Návštěvou v ateliéru Vojtěcha Kolaříka

V dubnu roku 2019 se v Galerii Dům Černohorských na pražském Újezdě...