Úvod Téma dne Jiří Oplt: Představujeme mezinárodní cenu GOLDEN BLOT
Téma dne

Jiří Oplt: Představujeme mezinárodní cenu GOLDEN BLOT

30

Prestižní poděkování pro vybrané osobnosti, které se mimořádně vyznamenaly v boji s koronavirem.

Již druhým rokem je nejenom Evropa, zámoří či Asie sužována v nevídané šíři pandemií Covidu-19. V boji s touto zákeřnou chorobou podlehly celosvětově statisíce lidí. Kronika nemoci je plná slz a ztrát, z nichž ty ekonomické nejsou nejbolavější, i když pro mnohé firmy, společnosti a hlavně osoby samostatně výdělečné činné bylo vynucené omezení podnikání doslova likvidační. Zároveň je ale vzpomínaná kronika boje s nemocí doslova pomníkem statisíců obětavých lidí, rvoucích se tak či onak za zdraví svých spoluobčanů – od zdravotníků v tzv. první linii přes hasiče či vojáky až po politiky, státní úředníky a další bezejmenné hrdiny, o nichž se třeba ani příliš neví. Beze sporu je třeba alespoň těm nejobětavějším z nich poděkovat. Právě proto v současnosti vznikl v Praze unikátní projekt mezinárodní ceny GOLDEN BLOT.

20210524_112822
Jiří Oplt s jednou z cen, nádherným pohárem

Autor myšlenky a nápadu je Mgr. Jiří Oplt, zakladatel projektu Golden Blot cz – Nadační fond ve spolupráci s občanským sdružením GOLDEN BLOT sk a zároveň předseda správní rady jmenované neziskové organizace, který si na nás udělal čas.

Komu čest, tomu čest

V prvé řadě nás zajímá, komu je toto prestižní ocenění určeno… 

„Cena je určena,“ usmívá se Jiří Oplt, „ jak je shora již naznačeno, pro osobnosti, společnosti, politiky, lékaře i další zdravotníky, vědce a VIP osobnosti, za jejichž přínos, statečnost a osobní zodpovědnost, kterými na svých místech a svými schopnostmi pomohli snížit důsledky pandemie, nebo pomoci s lidskými a ekonomickými ztrátami. Udílením této ceny zároveň podporujeme dokumenty “OSN – WHO“ a „Agendy 2030“, do jejichž realizací též koronavirus zasáhl.“

Můžete nám přiblížit vzpomínané dokumenty i Agendu 2030? Ne každý z našich čtenářů se až tak dobře orientuje… 

„Co se týče AGENDY 2030 – jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů OSN, který podepsaly téměř všechny země světa. Obsahuje 17 základních bodů pro udržitelný život na naší planetě, týkajících se všech oblastí, které je potřeba chránit, aniž bychom ohrozili naší základní životní chod na zemi. Problémů, co je třeba průběžně řešit, je spousta. Od uhlíkatých plynů, celosvětového úbytku vody, vrcholícím vysychání moří, nezapomeňme na lidská práva a nejrůznější choroby a pandemie, vymírající živočichy i zástavby na úkor půdy. To vše obsahuje zmíněný dokument AGENDY 2030 ve zmíněných 17 bodech. Jednotlivým členským zemí OSN se tak dávají hlavní směry do roku 2030, jak pokračovat, co činit, aby se dalo na naší planetě dále normálně žít.“ 

Hovoříme o udílení ceny – lépe řečeno cen, neboť budou udělovány v řadě kategorií.  V kolika? Komu přesně a jak často – v jakém rámci? Jak vypadá základní rozdělení ceny? 

„Ceny skutečně budou udělovaný ve více kategoriích. Ale není jich až zase tak moc, jen jsme chtěli naplnit literu statusu mezinárodní. Proto se jedná o Kategorie: národní (společné pro Českou a Slovenskou republiku) máme v současné době totiž sídlo v ČR/SR.
Kategorie je pro země EU pro zintenzivnění významu ceny. Jen jako zajímavost bych rád řekl, že v současné době zakládáme neziskovou organizaci v Německu a připravujeme Polsko, Itálii a Španělsko, tedy v zemích EU.
Kategorie je pro ostatní evropské země, tedy pro země, které nejsou členy EU.
Kategorie svět, je již z názvu také zřejmá, jde o ostatní země naší planety.
Co se týká periodicity vlastního udílení ceny, tak se jedná o cenu udělovanou jednou v roce a to v Praze. A jako první v řadě bude první „koronavirový“ ministr zdravotnictví Vojtěch, který se shodou okolností vrací v současnosti do své vrcholové funkce, což je velká náhoda a nikdo o jeho znovuzvolení v rozhodování komise, koho ocenit jako prvního, neměl sebemenšího tušení…“                                              

V současné době se již připravuje první rozdělení jmenovaného prestižního ocenění a to na národní úrovni. V jaké bude podobě?

“ Jak jsem již naznačil, nejde jen o národní úroveň, ale budeme oceňovat i mezinárodně. Proto jsme začali oslovovat mezinárodní instituce např. UN WOMEN, WHO, EU – výbor pro zdravotnictví, hospodářky výbor, media, v této době jsou oslovena např. německá medii. Dále oslovujeme s nabídkou spolupráce mezinárodní nadace jako např. nadace Ford, Melinda Gates, Barak Obama, Elton John a mnoho dalších. Samozřejmě také smíšené obchodní komory a nevynecháme ani příslušné ambasády. Jak je asi patrné, že jde v pravdě o SLAVNOSTNÍ VEČER za účasti významných hostů,  jednoduše řečeno – galavečer.“ 

Naše čtenáře a jistě i širokou veřejnost bude zcela určitě zajímat princip či klíč jak nominace do úzkého výběru, tak výběr vítězů z kandidátů na držitele Ceny Golden Blot. Mimo jiné, jak velká bude porota a kdo bude jejím členem?

„Základním klíčem jsou kategorie pro udělení cen a to Národní ceny, pro země EU, pro Evropu, pro ostatní země světa. Konkrétně tak např. dojde k ocenění osob a společností v České a Slovenské republice, tedy jedná se o ceny národní, pro země EU a ostatní jsou již zmíněné další kategorie.
Samozřejmě, že nominace z národní ceny znamená, že tito ocenění mohou dostat následně i vyšší vyznamenaní, tedy cenu evropskou, a nebo světovou.
Porota národní bude složena z řad organizátorů a jejich partnerů a zástupci medií a zástupců s institucí. Možná, že Vás napadne proč právě media a instituce? Jednoduché. Media mají nejvíce informací. Celou pandemickou krizi sledovala a sledují, jak se kdo zachoval, jak kdo pomáhal, a to samé platí o oborových institucích např. Svazu zdravotních sester, lékařů, farmaceutických společností, odborů atd. Ti všichni nejlépe vědí (a proto od nich očekáváme nominace), kdo by dle jejich názoru si zasloužil tuto nominaci.
Přesný počet členů národní poroty momentálně ještě nemohu říci, vše se bude upřesňovat na plánované pražské tiskové konferenci. Místo a čas se média dozví během několika dní. Předpoklad je však, že by neměla přesahovat počet 15. Tato porota následně na základě svého rozhodnutí stanoví definitivně NOSITELE CENY.
Určitou, ale o to důležitější součástí udělovaní cen, je tzv. SPECIÁLNÍ CENA GOLDEN BLOT, o jejíž  NOSITELI ROZHODUJE POUZE NAŠ NADAČNÍ FOND. Tu tedy uděluje na základě našeho rozhodnutí a týká se všech kategorií cen.20210524_112831

Máte již konkrétní představu, jak bude vypadat samotné předávání cen, a jsou již stanoveny termíny konání pro letošní rok, popřípadě pro další ročníky?

“Není naším cílem vytvořit cenu postavenou na záměru vytvořit cenu, která si teprve časem vybuduje svoji prestiž, tak jak to bývá v podobě cen pravidlem. Naopak, jedná se o cenu s opačným gardem. Hodnota ceny – jejího ocenění je nejvyšší právě nyní!
Jak  jsem již řekl, ta pravá hodnota spočívá v historičnosti této doby – toho co potkalo světovou populaci.
Přece si všichni přejeme, aby pandemie COVID -19  byla co nejdříve špatnou vzpomínkou, ale ti co se o to zasloužili, by měli získat historicky ojedinělou cenu, kterou se bude pyšnit ,“jen pár jedinců a společností“. Jsme si vědomi toho, že jde o zlomek světové populace. Moc nás mrzí, že technicky nelze odměnit všechny obětavé hrdiny, co se v boji s pandemií o naše zdraví zasloužili… První slavnostní večer předávání ceny je naplánován na říjen tohoto roku. Pro další ročníky se termíny slavnostního předávání přesunují na duben, konkrétně na týden v době konání Světového dne zdraví.“

Můžete nám přiblížit symboly ocenění, jak budou ceny vypadat?

 „Již jsem se v předešlé otázce zmínil o takzvané historičnosti. To je opravdu nejdůležitější faktor této ceny. Samozřejmě, že v tomto duchu se nese i její vlastní hodnota. Cena je vyrobena ručně a to u sklářského mistra Ing. Stanislava Rašína a jeho společnosti Mirror Bohemia.
Pro nositele světové ceny, je ještě jedna prestižní záležitost a to šperk (s největší pravděpodobností se bude jednat o prsten (jednáme o jeho výrobě se společností Swarovski), tedy něco, co by mohl nositel této ceny hrdě nosit při příležitosti, kterou uzná za vhodnou.
Teď tedy ještě blíže k samotným cenám.
Jedná se o tři hlavní symboly: plaketa (skleněné podoby) nižší forma ocenění, vlastní cena (skleněný pohár) jeho barva rozděluje jednotlivé kategorie a tom tedy níže v popisu kategorií a zmíněný šperk.
A ty se následně dělí do těchto kategorií: národní, pro země EU, pro další evropské země, pro ostatní svět. Jejich rozdělení je opět postaveno na barevném rozlišení.
A také samozřejmě speciální cena Golden Blot, kterou uděluje nás nadační fond.“

Závěrem: Celý projekt GOLDEN BLOT je vzhledem ke své šíři zcela jistě nesmírně složitý. Též je zcela jistě velmi náročný i finančně, spoléháte se v tomto směru na sponzory?

Šíře projektu je velká, ale neřekl bych, že až tak složitá. Jak už jsem se zmínil, spoléháme na informace zahraničních medií, dále s pomocí velvyslanectví daných zemí a již zmíněných, především v rámci mezinárodních nominací na pomoc nadací a institucí jednotlivých zemí. V této záležitosti mohu říci, že se jedná asi o největší současnou časovou zátěž při organizaci projektu. Ale to vše zřejmě začne až po samotném oficiálním vyhlášení vzniku ceny. A to se týká také finanční stránky zajištění nákladů. To vše nás teprve čeká. Nevyhýbám se odpovědi, co se týká sponzorů, ale toto slovo bych si dovolil opravit. Nazval bych je partnery, protože v rámci našeho záměru je neoslovujeme s žádostí o sponzoring, ale o to, zda by chtěli touto formou PODĚKOVAT, těm kteří s pandemií bojují“. 

Seznamte se20210521_145039

Jiří Oplt se narodil v Liberci roku 1967. Posledních třicet let působí mj. v mediální sféře jako publicista i vydavatel. Po roce 1989 byl spoluzakladatelem největšího inzertního a informačního týdeníku v Libereckém a Ústeckém kraji TIP Servis. Následně založil měsíčník BUSINESS WORLD pro zaměstnanecké svazy, asociace a sdružení. Přílohou časopisu se stal EUROBULL s obsahem o EU, jednalo se o první pravidelnou tiskovou přílohou o EU v českých médiích.

V letech 1997 až 2001 působil Mgr. Jiří Oplt ve Středisku pro lidská práva v Bratislavě. Poté se jeho aktivity soustředily na činnost v neziskové sféře. Z jeho posledních projektů alespoň připomínáme Nadační fond Golden Blot, působící v ČR a na Slovensku.

Ivan Černý
Foto archiv

 

Jiří Oplt s jednou z cen, nádherným pohárem

 

 

Populární články

Související články

KnihyTéma dne

Potlesk pro Antonína Kalinu

V roce 2013 vydalo pražské nakladatelství Rybka Publishers unikátní knihu televizního reportéra, badatele,...

KnihyTéma dne

Produkce takříkajíc samizdatová…

… to je hlavní náplní úspěšného slovenského nakladatelství TORDEN, jehož motto zní:...

CestováníTéma dneUmění

Tři desítky let s vitráží

Uměleckořemeslná firma z Lubence na Karlovarsku Jitky a Richarda Kantových letos slaví 30 let...

Téma dneUmění

Návštěvou v ateliéru Vojtěcha Kolaříka

V dubnu roku 2019 se v Galerii Dům Černohorských na pražském Újezdě...