Úvod Knihy Granatus Bohemicus: Co vše bychom měli vědět o českých granátech
KnihyŠperky

Granatus Bohemicus: Co vše bychom měli vědět o českých granátech

29

Řeč je o nerostech, jedinečných červených kamenech, které patří mezi nejstarší známé a rovněž i mezi ty, které člověkCesky granat _1 používal k ozdobným a rituálním účelům již v nejstarších dobách. Dějiny českého granátu jsou stejně bohaté jako historie granátu obecného.

Pyrop je když…

Vřele čtenářům doporučujeme publikaci, kterou právě držíme v ruce. Skvěle zpracovaná publikace Radka Hanuse, odborníka na slovo vzatého, tak říkajíc od á až do zet zájemce o mineralogii i šperkařství poutavě seznamuje nejenom o původu granátů jako takových, ale především o pyropu – českém granátu. Jedná se o unikátní, komplexní monografii, která u nás po řadě desetiletí poprvé vyšla. Publikace RNDr. Radka Hanuse se tedy zabývá vznikem Granatus Bohemicus, jeho geologií, historií těžby i zpracováním. Na mnoha fotografiích kniha představuje vývoj granátového šperku od prehistorie po současnost. Mimo jiné své čtenáře též seznamuje s napodobeninami českého granátu a možnostmi jejich odlišení, čímž pomáhá při jeho identifikaci a oceňování. Představovaná publikace patří bezesporu do knihovničky nejen mineralogů a gemologů, ale všem zájemcům o poznání historie a současnosti tohoto úžasného drahého kamene, který učaroval již císaři Rudolfu II.

Čtrnáct kapitol, bohatý ilustrační doprovod

V úvodu knihy autor děkuje na třiceti řádkách odborníkům a institucím, kteří „…různou, ale vždy významnou měrou přispěli ke vzniku publikace.“ Výčet použité literatury na konci knihy zabírá osm stran!Cesky granat _2O širokém záběru knihy Český granát s podtitulkem Historie, geologie, mineralogie, gemologie a šperkařství hovoří již samotné názvy kapitol, jako kupříkladu: Historický pohled na granát, Genetické typy výskytu pyropů v České republice, Těžba a zpracování v Čechách, Dějiny šperku z českého granátu či v závěru Oceňování i Inkluze v českém granátu.
Jak známo, tradičním výrobcem šperků s českými granáty je Granát Turnov. V jeho Galerii Granát na náměstí Českého ráje lze navštívit v rámci turistické exkurze tzv. Zákaznické centrum, kde je stálá expozice českého granátového šperku. Tady se hosté dozvědí, kde a jak se české granáty těží a prohlédnou si, jakou technikou se brousí při krátké předváděcí akci.
Při odchodu je možné zakoupit mj. i představovanou publikaci Český granát z pera doktora Hanuse, kterou před časem vydal Granit s.r.o Praha.Cesky granat _3

Víte, že…

RNDr. Radek Hanus, Ph.D. nar. 1977, je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Technické univerzity v Liberci? Více jak deset let se intenzivně věnuje výzkumu drahých kamenů, jejich identifikaci, genezi a vyhledávání, zároveň pracuje jako soudní znalec v oboru drahé kovy a kameny. Je autorem více než 30 publikací (!) a intenzivně se věnuje přednáškové činnosti. V rámci svého profesního života pracoval ve Vietnamu, Libyi, Súdánu, USA, Číně, Tanzanii, Mosambiku, Mongolsku, Rwandě a jinde.

Ivan Černý

Foto archiv Granit

Populární články

Související články

KnihySport

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let...

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...