Úvod Knihy Hejnovy literární toulky
Knihy

Hejnovy literární toulky

33

Do nového roku, ve znamení jedničky, vykročilo pražské nakladatelství Olympia se zdařilým titulem, který bezesporu zaujme jak milovníky naší literární historie, tak výletníky, pro které se fakty nabitý paperbackový svazek zcela jistě stane lákavým vodítkem k poznání nejen osobností, o kterých se v knize píše, ale i líbezného kraje, kterým Kralupsko, Slánsko a Kladensko je.

Mikoláš Aleš, Karel Slavoj Amerling, Jindřich Šimon Baar, Václav Beneš Třebízský, Antonín Dvořák, Jindřich Haužvic nebo třeba Ota Pavel 100 osobnosti Hejna– to je jen pár jmen osobností, jejichž životní osudy se protnuly ve shora jmenovaném regionu. V literárním průvodci kapesního formátu čtenáře čeká dvacet devět kapitol, bohatě ilustrovaných dobovými snímky, včetně portrétů samotných osobností, o kterých je řeč. Každá nás s fakty a spoustou málo známých informací provede celou řadou měst, městeček a obcí. Spolu s malířem Alešem se kupříkladu podíváme na Alšovu vyhlídku v Tichém údolí a na Brandejsův statek, kde se svého času scházela pražská umělecká komunita i mnoho dalších osobností z celých Čech, což takhle vydat se na staroslavnou Budeč, kde je nejstarší kamenná stavba na našem území – rotunda zasvěcená sv. Petrovi a Pavlovi. Právě tady se seznámíme s postavou dnes již téměř zapomenutého excentrika Karla Slavoje Amerlinga, který svůj život zasvětil vizi tak velkolepé a na svou dobu revoluční, že se mu ji nepodařilo zcela uskutečnit… Co se dozvíme kupříkladu v kapitole Ota Pavel? Nejenom to, že ve svých deseti letech prohlásil, že bude psát knihy a vydávat je ve sportovně-turistickém nakladatelství dnes již legendárního jména Olympia, což posléze skutečně bohatě splnil (!), ale mj. navštívíme s představovanou knížkou v ruce jeho muzeum v Buštěhradě či třeba společně navštívíme jeho hrob na Novém židovském hřbitově v Praze. A co další jména a místa? Kupříkladu Zdenka Braunerová, Joe Hloucha, Vojtěch Lanna, Jaroslav Seifert či závěrem Antonín Zápotocký…je jich čtenářům k dispozici v prvním právě vyšlém dílu osmadvacet, autor jich plánuje ve třech postupně vydávaných dílech rovnou stovku. Ten počet dal název knize samotné: 100 osobností na Kralupsku, Slánsku a Kladensku. Zbývá konstatovat, že se jedná o publikaci, která by měla být zařazena na seznam povinné školní četby, především středoškoláků a je skvělou příručkou pro učitele a profesory češtiny i české literatury. O tom, že pomáhá probouzet národní sebevědomí ani nehovoře.

Ediční řada Olympie Toulky

Jak se svým čtenářům v předmluvě vzpomínané publikace autor svěřuje, v posledních třech letech se intenzivně zabýval psaním knih o středočeském kraji. Žeň jeho badatelské a spisovatelské práce je úctyhodná. Počítejme na prstech: Přemyslovské střední Čechy, Od Mělníka po Český ráj a Středním Polabím ke Kutné Hoře. Mimo to začal vydávat sérii knih, které uzavřel do edice Přemyslovská knihovna. Jde o tituly Pověsti, báje a mýty od Okoře k Vltavě a 50 zajímavostí na Kralupsku, Slánsku a Kladensku.

Toulky Melnik_Premyslovci
Třetí díl edice…

 … který je věnován zajímavým osobnostem vzpomínané části středních Čech tedy nyní držíme v rukou. To je důvod k malému rozhovoru se spisovatelem Tomášem Hejnou o vzniku edice a knihy (první díl) 100 osobností…

„Již dříve jsem několikrát v různých publikacích a článcích podotkl, že okolí Kralup nad Vltavou, Slaného a Kladna je jen velice malým územím v rámci velkého kraje. Přesto se na tomto kousku naší země nachází tisíce historických, kulturních i přírodních památek a, což je pro tuto knihu nejdůležitější, v minulosti se zde narodila, žila nebo jen významně angažovala dlouhá řada zajímavých a významných osobností. Některé byly významné pro celou naší národní historii, u jiných tato důležitost nepřesáhla lokální měřítko. V knížce 100 osobností se však sešli všichni bez rozdílu, protože každý, kdo se nějak přičinil, si zde zaslouží být…“

Výběr osob je velmi zajímavý a přitažlivý, jaký byl ale jeho klíč?Podivne pravdive pribehy

„Snažil jsem se o co nejpestřejší a pokud možno, abych pokryl celý prostor, který je v podtitulu knihy. Tato oblast je vymezena jmenovanými městy a především Vltavou, samozřejmě s občasnými mírnými přesahy, kterým se nebylo možné vyhnout. Na někoho se však nedostalo, jsem si toho vědom, a tak nevylučuji, že bude mít tato kniha i svá další pokračování. To je však otázkou budoucnosti…“

Mimochodem, obdivuhodný je váš sběr materiálů a podkladů, které předcházelo psaní samotnému…

„Při pátrání po jednotlivých osobnostech jsem užíval velké množství dostupné literatury, řadu vycházejících historických a kulturních periodik a také dobový tisk, jako třeba Národní listy, Světozor, Zlatá Praha či současné různé vlastivědné sborníky. Listování a pročítání prastarými zažloutlými ročníky novin a časopisů i práce s výpisky nejrůznějších historek a pasáží mi přinášela velkou tvůrčí radost…“

Závěrem: Předpokládáme, že jste jmenovaná místa  prošel…

„Bez toho by to nešlo! Naprostou většinu míst, spojených s oněmi osobnostmi jsem navštívil a nafotil, prolezl hřbitovy, muzea, památky. A aby text nepůsobil příliš školometsky, a já nepsal jen biografický slovník, doplnil jsem většinu životopisů řadou dle mého soudu zajímavých citací. Snad nebude příliš vadit, když u některých textů čtenář narazí na text v původní, dnes již archaické češtině.“

Curriculum vitae

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tomáš Hejna (nar. 1991), spisovatel, publicista a novinář, se narodil na Žižkově, ale posledních deset let tráví ve Velkých Přílepech. Tento kraj ho natolik zaujal, že řadu svých posledních knih, psanou formou historicko-turistických průvodců, věnoval právě jemu. Recenzenti a literární kritika ho řadí na špičku mladé spisovatelské generace, jak talentem, tak pracovitostí.
Hejna se dlouhodobě věnuje především studiu historie a jejím osobnostem, převážně se zaměřením na Čechy. Je autorem knih žánru literatury faktu, za všechny tituly alespoň připomínáme Báječný svět literatury, Osudová místa Prahy, Pravda o první republice nebo Podivně pravdivé příběhy.

Ivan Černý
Foto archiv

Populární články

Související články

KnihySport

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let...

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...