Úvod Knihy Setkání s více jak dobrými knihami
KnihyTéma dne

Setkání s více jak dobrými knihami

28

„Četba dobrých knih jest jako hovor, který vedeme s nejctihodnějšími lidmi, hovor, kde jakoby s námi seděly nejlepší naše myšlenky.“  René Descartes

V závěru loňského roku, přesně 23. listopadu v prostorách „ Pánského klubu Obecního domu v Praze“, byly spisovatelům, novinářům, kulturním pracovníkům a milovníkům knih a umění, představeny první dva díly pentalogie Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu. Sám slovensko-český projekt, kterého autorem a donátorem je režisér Petr Kršák, představuje jedinečný nakladatelský počin posledních třiceti let.

Hovoří Peter Kršák, otec vize a realizátor onoho bezkonkurenčního kulturního projektu
Hovoří Peter Kršák, otec vize a realizátor onoho bezkonkurenčního kulturního projektu

To tu ještě nebylo!

Obsáhlá encyklopedie Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu ve svých třech dílech čtenářům představí víc jak 400 Čechů a 300 Slováků, osobností, které od příchodu Cyrila a Metoděje do roku 1992, zanechaly stopy na kulturně – ekonomické tváři Evropy a světa.

  1. díl, Rodinné stříbro, se bude věnovat československým průmyslovým odvětvím, firmám a institucím, které přispěly k věhlasu značky Made in Czechoslovakia.
  2. díl, Zlatý poklad, bude dokumentovat naše, československé, fenomény a hmotné i nehmotné dědictví…

Co se týče záběru pentalogie, překračuje desítky encyklopedií nejen množstvím informací nabízených čtenáři jednotlivými hesly, ale i jedinečným polygrafickým zpracováním, které z textu, fotografií a jiného dokumentačního (ilustračního) materiálu vytváří příběh blízký, dokonce totožný, s postupy „feature“, tedy před lety v Hamburku vzniklého „fíčru“.
Autor projektu je filmový režisér a text jednotlivých hesel doplnil obrazovým materiálem tak, aby v jím zvoleném vizuálním temporytmu se slova  a ilustrační materiál synteticky spojily a pro čtenáře již při prvním pohledu vytvořily svébytný vyprávěcí celek – tedy příběh dané osoby. Tak bylo dosaženo naplnění původního zadání, že každé z hesel bude příběhem a vzniklo a dále vzniká velké vyprávění o velkých lidech a věcech našich dvou malých národů a zemí.DSC_0031

Máme být na co pyšní!

V současné globalizační době, která programově ničí národní sebevědomí některých států včetně jejich jazyka, aby na odiv a nedemokraticky stavěla státy jiné, kdy peníze atomizují společnost na chudé a bohaté, realizací projektu Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu, ukázal jeho autor, co je to, když peníze, podle jeho slov, dostanou možnost „mít duši“.
V klimatu vědomostního suchopáru, jehož jedním z dokladů jsou znalosti maturantů a absolventů různých a podivných vysokých škol, rozbitá kontinuálnost vzdělávání, hysterická nechuť k matematice (vědě, která tvoří pojmy abstrahované z obecných vztahů hmotného světa a stanoví jejich obecné zákonitosti) a zbožštěním jakýchkoli peněz jako jediné smysluplné veličiny, způsobující degradaci úsilí a práce našich předků i současníků, jsou Dějiny sebevědomí historickým dokladem naší středoevropské existence. Po přečtení, ale i po jejich prolistování si musíme položit otázku s přetěžkou odpovědí. Neprovinili jsme se na našich dětech, že jsme jin nepřipomínali v kontextu Evropy a světa velikost některých z nás, Čechů a Slováků? Neprovinili jsme se tím, že jsme dovolili a dále dovolujeme  demokraticky“ dehonestovat naši minulost místo jejího pravdivého  předložení čtenáři k jeho soudu? Nemáme snad povinnost vůči potomkům svým a jejich potomkům zachovat nezkreslenou pravdu, protože bez ní jsou základy jakékoli „lidské stavby“ dočasné a vratké…?

Lék proti malosti

Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu by měly být součástí každé knihovny a jedním z pilířů knihoven rodinných. Na nejstarší knihovně světa v Egyptě byl nápis: „PSÝCHÉS IATREION“  – „ Léčebna duše.“ Ale sama knihovna neléčí, neuzdravuje, ale po tisíce let dává sílu a touhu člověku uzdravit se z jakéhokoli neduhu. Dává mu lék myšlenek svých knih,  nelze ji zastavit a spoutat, protože se rodí znova a znova s každým člověkem…

Na momentce vidíme zleva novináře, publicistu a dramatika Františka Mareše, generálního manažera projektu, vedle něho novinář a spisovatel, šéfredaktor závěrečných svazků encyklopedie
Na momentce vidíme zleva novináře, publicistu a dramatika Františka Mareše, generálního manažera projektu, vedle něho novinář a spisovatel Tomáš Hejna, šéfredaktor závěrečných svazků encyklopedie

Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu rozmnožily řady mimořádné literatury, přispívají a rozšiřují její obsah. I ony jsou v současné době lékem proti pochybnosti a naší časté malosti.     A vlastnit je, není jen pouhá investice, protože zůstanou pro generace po nás.  A věřme, že ty je předají dalším s podtextem moudrosti, že nejsme tak velcí, abychom mohli být hloupí.
Závěrem snad je třeba říct, je dobře, že první dva díly pentalogie  jsou vydané a pro zájemce dostupné. Jejich obsah nás doslova vybízí, abychom udělali vše, oproti bezobsažným masmédiím, vulgárním sociálním sítím, pokusničením s obsahem vzdělávání, a abychom zabránili katastrofické Lichtenbergově vizi že: „ Kniha je zrcadlo, když se do něho dívá opice, nemůže z něho ovšem vyhlížet apoštol.“
A já osobně jsem přesvědčen, že Dějiny sebevědomí – Diplomaté bez pasu jsou a budou svým obsahem pomáhat tomu, aby se na sebe i ostatní z „lichtenbergova zrcadla“ díval člověk.DSC_0033

Další informace o Dějinách sebevědomí – Diplomatech bez pasu najdete zde: www.dejinysebevedomí.cz  

František Mareš
Foto z akce Jan Parkman

 

 

Populární články

Související články

KnihySport

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let...

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...