Úvod Kultura V ateliéru Bohunky Waageové
KulturaUměníVýstavy

V ateliéru Bohunky Waageové

32

Tato talentovaná malířka mazlivého jména není našim čtenářům neznámá. Rozhovor s ní jsme před časem přinesli na Dáma on-line z pera galeristy a publicisty Miroslava Moravce, též jsme v loňském roce představili její umělecký kalendář s vročením 2021 s obrazy na téma Andělé. Články vzbudil naší zvědavost a my se za jmenovanou malířkou a grafičkou vypravili do jejího ateliéru na pražských Královských Vinohradech.

Při práci na cyklu Stromy
Při práci na cyklu Stromy

Vítá nás šaramantní žena v pracovním plášti, hrajícím všemi barvami – to jak si při práci automaticky utírá dlaně, ušmudlané od palety a štětců o boky. Její království příjemně voní ředidly. Vůně uniká mezi dveřmi od jejího ateliéru, který je součásti bytu, který by se dal považovat sám o sobě za galerii. Všude vidíme obrazy Bohunky Waageové – a že je na co se koukat!
„Vítejte,“ usmívá se na nás: „A vemte místo!“
Jen usedneme, tak se ptá, zda máme chuť na kávu. A odbíhá do kuchyně. Obdivujeme rozmalovaný obraz z cyklu na životní téma Bohunky Waage, jednoduše nazvaný Stromy, upnutý v malířských „štaflích“ a ještě jednou si přeříkáváme v duchu, co o této umělkyni víme z Wikipedie.‘
Původem z Ústí nad Labem studovala Bohunka Waageová, tehdy ještě pod dívčím jménem, v letech 1963 až 1967 pražskou Střední odbornou školu výtvarnou u profesora J. Kaisra J. Mahelky (malba, volná grafika, volná tvorba a ilustrace). Teoretické znalostí záhy zhodnotila pilnou prací a dnes je tato členka SČUG HOLLAR a Jednoty umělců výtvarných v Praze malířkou, která absolvovala přes sto samostatných výstavy doma i v zahraničí a zúčastnila se mnoha prezentací společných. Svými pracemi je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách jak v České republice, tak i v zahraničí.

Úžasný je i vinohradský Plečníkův kostel
Úžasný je i vinohradský Plečníkův kostel

Formotvorné variace v malbách Bohunky Waage

V jednom z katalogů, vydaných u příležitosti její výstavy, čteme zasvěcená slova kunsthistorika PhDr. Pavla Zdražila: „V malbách a obrazech Bohunky Waage vždy nalézám obdivuhodnou, pestrobarevnou bohatost tak jemně se propojujících prvků, detailů nebo i drobných reálií. V esencích spirál a závitnic, meandrů, vlnovek a vějířů, ve variantách neznatelně a křehce se prolínajících a proplétajících vláskových vlásečnic: v nefigurativních formách připomínajících vlnky – rozevláté, rozpuštěné vlasy dívek. Ve vitálních a dynamických esovitých nebo obloukovitě rozvířených parabolách je ztajněně prokomponována záhadnost i těch nejdrobnějších „malých senzací“ v následných děních v přírodě. Na nebi, ve vodách, na zemi a dokonce ve vesmírném řádu férického času…“

Ke grafice se vrací Bohunka Waageová po drahně letech
Ke grafice se vrací Bohunka Waageová po drahně letech

Co tím chtěl básník, pardon Pavel Zdražil říci? Snad to, že snové příboje barev, světla a dynamika Bohunčiných obrazů mají své vlastní druhé myšlenkové plátno, bojující s názorem, že vesmír je neuchopitelný.

Nehrajme si však se slovíčky…

…usmívá se malířka a servíruje kávu. Jen tak mezi řečí prohodí cosi jako své životní motto:
„Kdysi mi můj učitel kreslení řekl: „Ty jsi nadaná“. A tak jsem se vrhla do toho dobrodružství malování po hlavě. Veškerá má Touha přerostla ve vášeň a „povznáší“ mě dodnes. Nesmírně budu ráda, když všechny bytosti ve svém životě naleznou radost s tvořivou Touhou sebepoznávání, jak se stalo i mě…
Během řeči bere Bohunka Waageová do ruky paletu se štětcem a naposledy zasahuje do malby obrazu, který s dalšími připravuje na letošní březnovou výstavu v pražské galerii Lapidarium v Rámcové ulici, kde bude vystavovat s dalšími pěti malíři. A za pár okamžiků absolvujeme prohlídku pláten a grafiky z domácího depozitáře umělkyně na slovo vzaté.
Grafice a ilustracím se Waageová věnovala především zkraje své malířské životní dráhy, nyní se k ní po letech malby na plátno vrací. Ale nepředbíhejme.
„Ve svých obrazech chci vyjádřit svůj vztah k Zemi a Přírodě, její úžasnou rozmanitost, její imaginaci a můj obdiv k ní…“ svěřuje se nám, a pokračuje: “Obdivuji hlavně stromy, ráda je poznávám, pozoruji na svých cestách či procházkách. Jsou pro mě symbolem krásy, magičnosti a zdraví. Do mých témat samozřejmě patří také lidé, a jejich láska, věčná Afrodíta našich životů, láska, která nás propojuje do příběhu Bible…“
Obraz Plečníkova kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale i hřbitov z cesty po Francii ukazují na všestrannost představované malířky. Jedinečné jsou dívčí akty z konce sedmdesátých let minulého století, ve kterých čteme blížící se tvůrčí proměny Bohunky Waageové, směřující ke snovým plátnům z časů příchodu milénia. A na dveře klepe umělčino zaujetí Anděly, dominující její tvorbě během posledních dvou desetiletí.
„Ne, nejsem věřící v pravém slova smyslu, jako nejsem takříkajíc ateista…“ čte nám otázku z očí. „Ale jako jistě i jiní cítím a respektuji, že jest něco mezi nebem a zemí. Tak i onak společně patříme do křesťanské kultury, která nás ovlivňuje a formuje, třebas často ani třeba o tom víme. A i proto je mi při návštěvě v kostele dobře, ráda si tam chodím posedět, zapřemýšlet, a nalézt zas a znovu cestu k sama sobě. Velmi často mne při tom napadají další náměty pro mou tvorbu…“
Řadě obrazů ze jmenovaného cyklu dominují postavy Andělů. Ty by měly být dle Bible bezpohlavní, jenže v podání Bohunky Waageové se často jedná o líbezné dívčí akty.obr4

Malířka a grafička Bohunka Waageová vyznává ve své tvorbě imaginaci a fantazii, vždy ale v kombinaci s realistickými prvky. Do jejích obrazů se promítají a vzájemně prolínají vesmír, příroda, především stromy, láska a nejrůznější symboly – kříž, hvězda, vejce, stvoření…
Andělé se na jejích obrazech v mnoha formách objevují velice často. Stejně, jak jsme již shora naznačili, jako pohledy a průhledy na fascinující mlhoviny hlubokého vesmíru nebo nekonečně variované duchovní motivy. Bohunka Waageová shrnuje:
„To, co odhalil Hubbleův teleskop, je úžasné divadlo. Člověka napadá, odkud se života vlastně vzal? To světlo, které jde vesmírem, nás doslova obaluje, vše prozařuje. To provází moje obrazy, ale i můj život…“

Závěrem nás zajímá, na čem dnes malířka pracuje?

„Byla jsem oslovena vydavatelem bibliofilí a faksimile výtvarných děl edice Miraculum Octavum Mundi s nabídkou bibliofilského vydání tuctu grafických listů na téma Křížové cesty. To je nabídka, která mne velmi zajímá a přitahuje, jako bych se na ní připravovala dlouholetou prací na cyklech Andělů. Navštívila jsem Izrael, pročítám si znovu Bibli a studuji vše, co se tohoto úchvatného tématu týká. Zamýšlenou Křížovou cestu budu dělat v leptu a akvantině.“
V tento čas se tedy Bohunka Waageová mimo jiné soustředila na přípravné kresby a studie. Již z nich je ale zřetelně jasné, že si její bibliofilský soubor dvanácti grafických listů zachová nejenom duchovní rozměr dosavadní autorčiny tvorby, ale rovněž unikátní figuraci, známou z jejích olejomaleb.

Bohunčiny obrazy zdobí řadu státních i soukromých galerií, včetně jedinečné v Louckém klášteře Znojmo. Jako většina výtvarníků má kladný vztah k nápoji bohů, a tak kupříkladu pro známé Vinařství Znovín navrhovala i etikety pro jejich přívlastková vína
Bohunčiny obrazy zdobí řadu státních i soukromých galerií, včetně jedinečné v Louckém klášteře Znojmo. Jako většina výtvarníků má kladný vztah k nápoji bohů, a tak kupříkladu pro známé Vinařství Znovín navrhovala i etikety pro jejich přívlastková vína

Připravil Ivan Černý
Foto Jiří Vlastník

Foto v záhlaví: Bohunka Waageová při práci na plátně Vesmír

 

obr10

 

 

 

 

 

Populární články

Související články

Umění

Tváře a ruce

Našim čtenářům dobře známý malíř Vojtěch Kolařík oslavil v loni v plném zdraví a...

CestováníKulturaVýstavyZaujalo vás

Kam budeme letos cestovat?

Již za pár dní vedou veletrhy HOLIDAY WORLD & REGION WORLD trendy...

Umění

Šípkova čínská karta

Bylo to právě osm let, kdy třináctého února roku 2016 zemřel světoznámý...

Pázdniny na|Zanzibaru nemají chybu
CestováníKulturaZaujalo vás

Dva týdny prázdnin na Zanzibaru

Když přistanete na letišti na Zanzibaru, projdete další kontrolou zavazadel a teprve...