Úvod Knihy Právě vyšla mimořádná publikace o Učiteli národů
Knihy

Právě vyšla mimořádná publikace o Učiteli národů

58
??????????????????

Před nedávným časem uplynulo 370 let od smrti Jana Amose Komenského, ve kterém náš národ vidí především učitele národů. Již méně vnímá jeho další zásluhy, i to, že byl posledním biskupem Jednoty bratrské a našim nejslavnějším exulantem, který musel coby pronásledovaný kvůli víře doslova prchat přes hranice.

Svá světová pedagogická díla psal v zahraničí často na zakázku šlechtických dvorů, ale s pocitem, že je věnuje svému utlačovanému národu, ke kterému se tak často obrací. Bohatou formou zastupuje Komenského tradici především Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou, kde často probíhají výstavy, přednášky a besedy. Muzeum má i vlastní vydavatelskou činnost a organizuje nejrůznější konference s mezinárodní účastí, jako kupříkladu při zmíněném výročí Komenského úmrtí. V podobné činnosti jde vzorem Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, které v těchto dnech vydalo objemný svazek Jan Amos Komenský a jeho odkaz v Církvi československé husitské, která je spoluvydavatelem.

Jedinečný příspěvek k 430. výročí narození Komenského

Objemný svazek o téměř třech stovkách stran, doplněný řadou dokumentů, ilustrací, fotografií i starých tisků a obrazů z fondů muzea připravil kolektiv editorů, znalců života a díla Komenského: Tomáš Butta, Markéta Pánková a Martin Jindra. Autorský tým spolutvořili pracovníci z řad archivářů, historiků i pedagogů – Jaroslav Hrdlička, Bohdan Kaňák, Pavel Kolář, Pavel Kolář, Zdeněk Kovalčík, Tomáš Novák a Marcel Sladkowski.

Zkraje své předmluvy Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, poznamenává:

„Publikace věnovaná teologovi, filosofovi a učiteli Janu Amosu Komenskému se zaměřuje na jeho odkaz v Církvi československé husitské. Chce představit vlastním členům i širší veřejnosti, jak je odkaz především se zřetelem k náboženské a křesťanské povaze Komenského díla v Církvi československé husitské od jejího počátku bezprostředně žitý a předávaný slovem i obrazem.“

Jeden z editorů publikace, Tomáš Butta, je patriarchou Církve československé husitské.

Církev československá husitská se přihlásila hned při svém vzniku jak k Janu Husovi, tak také k odkazu Českých bratří a k Janu Amosu Komenskému, jak to bylo vyjádřeno v provolání z 20. ledna 1920 při jejím vyhlášení. Jmenovaná církev těží a tvořivě přijímá nejenom duchovní a myšlenkové dědictví Mistra Jana Husa a husitství, ale z celé české reformace. Tedy i z odkazu J. A. Komenského (nar. 1592 na Moravě, zem. v Amsterdodamu 1670), který je podle T. G. Masaryka považován za jejího dovršitele. Právě v díle a úsilí Komenského se reformace, místně vymezená, národnostně a konfesně pojímaná, přeměňuje v univerzálně pochopenou všenápravu lidstva jako celku.

Jedním z inspiračních podnětů pro představovanou publikaci je kniha historičky a komenioložky Markéty Pánkové Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642-2016), kterou vydalo pražské nakladatelství Academia v roce 2017.

Devět kapitol, řada příloh

Pár názvů za všechny: Znovuobjevení duchovní dimenze díla J. A. Komenského pro 21. století, Osobnost Jana Amose Komenského v díle Miloslava Kaňáka, Ohlasy Komenského v náboženské výchově a výuce Církve československé husitské či Bohoslužebná památka Jana Amose Komenského v Českém misále a Bohoslužebné knize Církve československé. Publikaci uzavírá kapitola Irénické myšlení J. A. Komenského, poté následuje bibliografie, obrazová příloha, rejstříky a seznam použitých zkratek.

Je třeba dodat, že kniha byla lektorována profesory Tomášem Kasperem a Janem Roytem. Badatelský projekt a tato z něho vycházející kolektivní monografie chce přispět k hlubšímu pochopení významu J. A. Komenského v Církvi československé husitské, jak z hlediska dobově-historického a kulturního, tak i z hlediska jeho spirituální a myšlenkové aktuálnosti. Více na: www.npmk.cz

Víte, že:

Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského najdete v ulici Valdštejnská 20, Praha 1? Pro děti i dospělé jsou zde ke zhlédnutí stálé expozice, i výměnné výstavy. Kupříkladu od 7.10 tohoto roku až do 3.9 2023 si můžeme prohlédnout Pravěk k tabuli! aneb jak si pračlověk cestu do škol našel. A to od úterý do neděle v čase 10 – 17 hod.

Markéta Pánková

Mimo jiné Národní pedagogické muzeum opatruje sbírku více než 3000 kusů školních vysvědčení. Velká část z tohoto množství pochází z darů veřejnosti, která vyslyšela první výzvu, uspořádanou roku 2012. Po deseti letech muzeum na tuto úspěšnou akci navazuje a bude rádo, když mu věnujeme jakékoliv nepotřebné vysvědčení. Ve své sbírce jich má kupodivu nejméně ze 70. – 80. let 20. století  – každý kousek je vítán! Místo pro odevzdání vysvědčení: Muzeum – pokladna, Valdštejnská 20, Praha 1. Možno zaslat i poštou či elektronicky na bartosova@npmk.cz.

Závěrem – v muzeu si je též možné zakoupit publikace jako třeba Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Sto let Pedagogické knihovny, Škola a válka – branná výchova v české škole, nebo ještě tiskařskou černí vonící svazek Komenského odkazu v Církvi československé husitské.

Ivan Černý   
Foto archiv muzea

Foto v záhlaví: Historička a komenioložka Markéta Pánková při křtu knihy, zleva proslulý hudebník, kytarista Štěpán Rak, který při této příležitosti zakoncertoval.

Populární články

Související články

KnihySport

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let...

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...