Úvod Knihy Odborník žasne a laik se diví
Knihy

Odborník žasne a laik se diví

23

A to při čtení nové knihy známého publicisty a odborníka na mediální sféru Petra Žantovského. Jedná se o svazek z triptychu dosud vyšlých sbírek glos, komentářů a názorů jmenovaného autora na prapodivné dění kolem nás. Jako první vyšel svazek Zprávy ze Cvokhausu v roce 1921, následovaly Nové zprávy ze Cvokhausu v roce 2022 a nyní spatřila světlo světa díky Nakladatelství Olympia v rámci pořekadla do třetice všeho nejlepšího Žantovského kniha Zpátky ve Cvokhausu.

Pro inspiraci a materiál ke svým postřehům a rozborům si Žantovský chodí do domácího i zahraničního tisku, ať již klasického či internetového. Nejrůznější nesmysly, bizarnosti a stupidity loví v řadě portálů a serverů i na sociálních sítích, aby je posléze předložil se svým vtipným komentářem široké veřejnosti, která ještě neztratila soudný rozum.  Je to čtení zábavné, ale především varující, co by s námi mohla udělat takzvaná sedmá velmoc v žoldu jakýchsi světovládců, když ztratíme poslední špetku rozumu.

 Nechejme  však stranou konspirující teorie a stoupněme si rychle v knihkupectví do fronty na Žantovského Zpátky ve Cvokhausu, než bude ta skvělá knížka rozebrána. Pro zvláště nedočkavé máme doporučení návštěvy www.megaknihy.cz/fejetony-rozhovory, nebo na www.petrzantovsky.cz/zpatky-ze-cvokhausu-62/

Doba vytočená z kloubů

V několika málo řádkách, určených k recenzi představované knihy není mnoho místa k pitvání jednotlivých zveřejněných nesmyslů, jistě o jejich paletě napoví pár názvů kapitolek z obsahu:

Prosíme osobu Novák, Volební komisař bude zkoumat sexus, Přemyslovci nebyli Slované, Pyšná princezna jako oslava nacismu, Češi jsou Ukrajinci, Greta The Great, či kam jsme došli.

 Co kapitolka, to smutný doklad, kam až může situace v době vykloubené z kloubů dojít. Tak kupříkladu v Kanadě byl vyloučen ze školy a je soudně popotahován student, který tvrdohlavě oficiálně trvá na tom, že jsou jen dvě pohlaví – mužské a ženské, a odmítá genderový blázinec, který se i k nám plíživě blíží. Právě tak, jako pomalu se rozmáhající ekoteroristické šílenství a amatérský boj za ochranu klimatu, s blokováním silnic a nejrůznějšími protesty „za zdravou přírodu“. Neméně šokující je třeba glosa  ke zprávě serveru iDnes: Zakázaná slova, která už nesmíte říkat. Co se považuje urážku a diskriminaci. Nevěříte? Věřte. České úřady propagují určité korekce češtiny, dokonce Úřad ombudsmana nedávno vydal manuál, jaké kupříkladu výrazy se mohou používat, když člověk mluví o lidech s postižením.

Dvě části jedné knihy

Celý svazek Cvokhausu  má téměř tři sta stan. Dělí se na dvě části – v první máme k dispozici komentování nejrůznějších zhůvěřilostí, kolujících médii, druhá se pod podtitulkem Za zrcadlem věnuje glosování rozmanitým historickým i současným událostem, vztahujícím se k danému měsíci. Takový průlet časem, ve všech jeho kontrastech a protimluvech, bizarnostech a paradoxech, řečeno slovy Petra Žantovského, který jej nazval tézemi. A tak k dispozici máme dvanáct kousků, jako je měsíců v roce –  Lednovou až Prosincovou tezi, vnímavého, vzdělaného a objektivního politologa, kterým básník a novinář, publicista a spisovatel Petr Žantovský veskrze je. S přídavkem statečný, neboť mnoho našich novinářů jest pouze námezdnými pisálky. Nedivme se, vždy každý druhý občan, jak říkají průzkumy veřejného mínění, se bojí říci nahlas svůj vlastní názor, natož ho napsat…

Je třeba dodat, že zvláště tato část knihy je mimořádným přínosem k historii tří posledních desítek let naší společnosti a patří tak do knihovničky nejen učitelům dějepisu, ale i studentům, především politologie a žurnalistiky, aby si, až jednou dostudují, nepletli pojmy s dojmy.

Zbývá dodat, že knihu zevrubně rozebrali a vychválili ve svém doslovu odborníci na slovo vzatí: politologové Jan Keller, Jan Schneider a Zdeněk Zbořil.

Curriculum vitae

Petr Žantovský (narozen v Pardubicích 15.5 1962) je básník, žurnalista, mediální kritik a vysokoškolský učitel. Vystudoval obor rozhlasová žurnalistika na UK, doktorát získal v oboru teorie a historie žurnalistiky.

Vydal tři sbírky poezie, za Zakázané květiny (2016) obdržel Výroční prémii Slovenského centra Pen – klubu, jehož je členem od roku 2008. Napsal též knihu Otevřené dopisy – soubor více než 50 textů, adresovaných žijícím i nežijícím osobnostem české i světové kultury. Dále pak Příběhy s otevřeným koncem, což je reflexe též více jak padesáti textů k historickým událostem a s přesahem a poučením pro dnešní dny. Několik titulů napsal ve spoluautorství, a vydal řadu vysokoškolských učebnic a skript z oblasti novinařiny.

Petr Žantovský též napsal řadu odborných knih. Např. Česká média a politika po roce 1989, Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000, Média a politika v digitálním světě v roce 2018. Velký čtenářský úspěch měly jeho knihy rozhovorů s významnými osobnostmi veřejného života (Eva Urbanová, Jan Potměšil, Václav Klaus, Miloš Zeman, Milan Knížák aj.)

Z jeho prací, rovněž politického charakteru, které jsou psány čtivým fejetonovým způsobem,  jmenujme Média na pranýři z roku 2004 či Průvodce minovým polem české žurnalistiky 2015.

Zprávy ze Cvokhausu vyšly v roce 2021, Nové zprávy ze Cvokhausu pak o rok později a nyní vyšlo Zpátky ve Cvokhausu s podtitulkem za zrcadlem.

Ivan Černý
  
Foto archiv Nakladatelství Olympia

Populární články

Související články

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...

Knihy

Pouze pro silné nervy!

Jsou či nejsou? Toť otázka. Lidé mají pověrčivost v krvi. Od náboženských blouznivců...