Úvod Knihy Na křídlech fantazie
Knihy

Na křídlech fantazie

33

Nejenom milovníci sci-fi ale i učitelé literatury a adepti spisovatelského řemesla by si měli pořídit knihu autorské dvojice

Rudolf Faukner
Rudolf Faukner

Sýs – Fiala, kterou nedávno vydalo nakladatelství Periskop. Obsáhla publikace o pěti stech stranách vyšla s podporou Středočeského kraje a patří do literárněvědního ranku. Její náplní je život a dílo Rudolfa Fauknera, přezdívaného Český Verne.

Tvorba tohoto zapáleného radiotechnika a spisovatele obsahuje úctyhodný počet knih, nespočet odborných článků a řadu radiotechnických časopisů a brožur, které vydával a šéfredaktoroval. O nic méně napínavý a pestrý, jako byly příběhy jeho knih, je i osobní život páně Fauknera, propagátora technického pokroku, a to nejenom rádia. Náš hold mu však patří především jako jednomu z předních zakladatelů vědeckofantastické literatury u nás. Autoři představované knihy, Fauknerův badatel Vladimír Fiala a básník a spisovatel Karel Sýs, si rozdělili úlohy. Fiala čtenáře doprodrobna seznamuje s osobním životem R.F, Sýs se pak, se zapálením a objektivitou sobě vlastní, postaral o literární rozbor jeho tvůrčí žně. Prvně jmenovaný autor na to použil prvních devět desítek stran publikace, zbývajících čtyři sta popsal Sýs. Knihu skvěle ilustruje fotopříloha starých snímků, včetně historické reklamy v dobovém tisku. Nápadité jsou obě obálky publikace, koláž z Fauknerových knižních i časopiseckých titulů, dávající zvídavému čtenáři alespoň trochu znát jeho široký tvůrčí záběr a rejstřík.

Jak praví Wikipedie

Rudolf Faukner (nar. 12.12. 1889 v Praze, tamtéž zemřel 11.3. 1971), byl český učitel, ředitel školy, vydavatel časopisů a spisovatel. Napsal řadu vědeckofantastických románů, sám či společně s Čeňkem Charousem pod společným pseudonymem R.V. Fauchar. Z jeho knižní tvorby především připomínáme sci-fi román Gill Fox (1923), obsahující detektivní příběh o pátrání po geniálním zločinci Foxovi, odehrávající se v severní Africe budoucnosti, v níž byla zavodněna saharská poušť. Následuje Explorer III (1948), utopický román z atomového věku s ilustracemi Kamila Lhotáka, pojednávající o vypuštění stratosférického balonu s uranovými vzorky, jehož cílem je ověření teorie o vesmírném požáru, který způsobuje vzplanutí supernov. Řadu uzavírá novela Zaspal jsem století (1953), která vyšla v časopise Mladý technik.IC_Faukner001 obalka

Ve spolupráci s kolegou Charousem napsali v rozpětí 1946 – 1947 pět vědeckofantastických románů, kupř. Narovnaná zeměkoule či Ural – Uran 235.

Seznam Fauknerových naučných a odborných prací téměř nebere konce. Od Suggesce a hypnotismus ve světle pravdy (1920), či Sugesce a láska (1923), Radiopraktikum (1929), Příručka elektronického kroužku (1950), případně Kdyby přišli Marťané (1958) až po Sovětský svaz dobývá vesmír (1961) nebo Člověk a voda (1962).IC_Faukner010 obalka-zadni

Faukner od á až do zet…

Vladimír Fiala je na rozdíl od Wikipedie mnohem sdílenější, poučenější a jde v životopisu svého oblíbence až na dno. Jednou větou řečeno, představuje nám ho v řadě kapitol coby učitele, radiotechnika a spisovatele. V krátkém úvodu čtenáře seznamuje s curriculum vitae R.F a pak se již vrhá do díla od Fauknerova dětství, jeho válčení na bojištích 1. světové války, popisuje začátky učitelování i vzplanutí pro technické novinky své doby. Co kapitolka, to kus neznámé historie, vonící romantikou starých časů i začínajícím Fauknerovým bojem z úřednickým šimlem a problematikou vlastní tvorby. Optimální míru redundance informace zajišťují kapitolky Rudolf Faukner na dívčí škole v Sadské, závěr patří neméně zajímavé postavě Karla Charouska, mladšího bratra druhé manželky Rudolfa Fauknera, kterému rovněž učarovala radiotechnika a začal s Fauknerem úzce spolupracovat, včetně publikování v jeho časopisu. Díky Vladimíru Fialovi čtenář pochopí složitost Fauknerovy osoby a jeho lásku k technice, která ho posléze přivedla až k psaní vědeckofantastických románů, které však bohužel běžný čtenář dnes již sotva v knihkupectví objeví. Ostatně, i proto publikace Rudolf Faukner – český Verne, coby hold této velké postavě naší sci-fi literatury, vyšla.

Slovo má Karel Sýs

V úvodu své části publikace Sýs popisuje, jak ho náhoda svedla s Fialou dohromady. Jak se díky společnému koníčku, Fauknerově dílu, spřátelili a jak se dohodli, že společně vyplní mezeru v autobiografiích českých spisovatelů.

„Každý rok v létě konám na lehátku na balkoně kolečko. Přečtu všechny Fauknerovy knihy…“ přiznává romantická duše Sýsova.IC_Faukner004 kniha 3K Fauknerovým románům se dostal díky lásce k Verneovi a skvělým Lhotákovým ilustracím výše zmíněného Exploreru III. Odtud již byl jen krůček k trvalému zájmu o dílo spisovatele Rudolfa Fauknera, a obdivu vůči jeho osobě. To ale ještě tenkrát neměl ani tušení, že jednou „vše hodí na papír…“

Jak je zvykem Karla Sýse, pečlivě se „na to“ připravil, včetně návštěv v Památníku národního písemnictví v Praze, kde pátral po Charousově pozůstalosti a dopisech autorské dvojice Charous-Faukner. Již to se čte jako malá detektivka, dozvídáme se, kterak a jak se zrodil pseudonym oněch spoluautorů, jak tehdy vypadaly nakladatelské smlouvy, jaké byly honoráře i vydavatelské požadavky na autory a kvalitu díla. Poučné čtení…IC_Faukner002 kniha 1Na dalších stránkách představované knihy pak Sýs rozebírá Fauknerovo dílo kus od kusu, knihu po knize a podrobuje je literárněvědnému rozboru. Činí tak čtivě, vždy s přívalem nových informací a kombinacemi bystrého úsudku. Z každé jeho řádky čiší, že se jedná o kvalitní, zasvěcený rozbor, hodný znalce a zkušeného publicisty a recenzenta, kterým Karel Sýs bezesporu je. Závěr knihy patří kapitole Faukner byl však také novinářem a ne ledajakým!, kde Sýs chronologicky, pečlivě a precizně shrnuje historii kolem příspěvků a časopisů, kam R.F psal, či je řídil a vydával. Obdivuhodná, mravenčí práce literárního badatele!

Závěrem

Karel Sýs a Vladimír Fiala (zleva)
Karel Sýs a Vladimír Fiala 

Jediné, co čtenář může postrádat, jsou chybějící medailonky Vladimíra Fialy a Karla Sýse. V žádném případě je nemůže nahradit vtipné, leč krátké Proč já s Karlem a Proč já s Mirkem – Proč my oba dohromady.
Též jediná fotografie tohoto autorského páru není dostatečně kvalitní. To však nic nemění na jedinečnosti dané knihy, která by měla rozhodně být k zapůjčení v každé městské či obecní knihovně.

Ivan  Černý
Foto archiv nakl. Periskop

 

 

Populární články

Související články

KnihySport

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let...

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...