Úvod Knihy Odešel spisovatel Zdeněk Fišera
KnihyTéma dne

Odešel spisovatel Zdeněk Fišera

29

Mezi smutné zprávy posledních dnů patří i úmrtí talentovaného a pracovitého autora pozoruhodně rozsáhlýchstazeny soubor encyklopedií a encyklopedických průvodců, které vycházely i v pražském nakladatelství Olympia, v populární a čtenáři oblíbené edici Navštivte. Zdeněk Fišera se dlouhodobě věnoval historii, a to především historii architektonických památek středověku. Mezi jeho nejoblíbenější témata patřily fortifikační stavby a jejich vývoj.

Fišera byl i kmenovým autorem nakladatelství Libri, kde postupně vyšly jeho velké encyklopedie Skalní hrady zemí Koruny české, Jeskynní hrady střední Evropy, Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podílel se i na dalších velkých projektech, třeba na encyklopedii Historické radnice Čech, Moravy a Slezska s archeologem Karlem Kibicem. Jedním z jeho skutečně obdivuhodných děl je publikace Loupeživí rytíři a zemští škůdci království českého a jejich sídla.Fisera - Stare povesti od Broumova k Melniku
Fišera se narodil v roce 1954, vystudoval Odborné železniční učiliště a dlouho pracoval jako zaměstnanec Českých drah. Mezi roky 2000 a 2004 pracoval pro Národní památkový ústav, kde pomáhal se zpracováváním seznamů některých okresů. Už v roce 1988 se mu podařilo v Jilemnici založit Klub přátel historie Transsaltum, byl i zakládacím členem Klubu Augusta Sedláčka a České archeologické společnosti jako archeolog-amatér. Články přispíval i do řady odborných sborníků a časopisů, od roku 2003 se věnoval pouze publikační činnosti.
Nabyté znalosti, které čerpal z dostupné literatury, ale také z archivů muzeí a z komunikace s místními historiky, nakonec využil k přípravě úspěšných turistických příruček v Olympii. Vyšly zde jeho knihy Městské věže v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Moravské a slezské hradní kaple, Opevněné kostely (I. a II. díl), Skalní hrady a Církevní opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.Opevnene kostely II Jeho poslední kniha v Olympii vyšla pod názvem Staré pověsti české od Mělníka k Broumovu. Jedná se o výbor většinou málo známých nebo zcela neznámých pověstí z tohoto prostoru, kterým Fišera vtiskl beletristickou podobu. Publikaci o husitských hejtmanech a jejich sídlech, která musela být kvůli pandemii covidu odložena, bohužel již dokončit nestihl a jejího vydání se nedočká. Zemřel v květnu 2022.

Za redakční kolektiv nakladatelství Olympia Tomáš Hejna, šéfredaktor

 

Populární články

Související články

Knihy

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny...

KnihyUmění

Za psacím stolem s Karlem Sýsem

Jmenovaný umělec, se kterým jsme před krátkým časem hovořili, patří mezi nejlepší...

Knihy

Do jaké míry známe slovenskou historii?

Toť kardinální otázka, tykající se především našich spoluobčanů. Od listopadu devětaosmdesát minulého...

Knihy

Pouze pro silné nervy!

Jsou či nejsou? Toť otázka. Lidé mají pověrčivost v krvi. Od náboženských blouznivců...