Úvod Umění Ách, ty Dostálovy akty
Umění

Ách, ty Dostálovy akty

15

foto Alena vykulilováMezi báječnými vánočními dárky po stromeček může být i nová publikace z pera, lépe řečeno fotoaparátu doyena pražských fotografů Františka Dostála. Tento amatérský profesionál, nebo chcete-li profesionální amatér, o jehož zdařilé momentky z dennodenního života stály od začátku šedesátých let až dodnes všechny přední československé noviny a časopisy, a on přes to nikdy neopustil své civilní zaměstnání, již pár let s vytrvalostí sobě vlastní každoročně vydává soubory svých prací. Před krátkým časem nás potěšil více jak stovkou černobílých uměleckých aktů.

Představovaná fotopublikace navazuje na první objemnou kolekci romantických snímků nahých dívek a žen Františka Dostála ze 70. let minulého století, kterou vydalo České centrum fotografie před necelými dvěma roky. Kniha se ihned stala sběratelským artiklem, po kterém sáhli všichni milovníci a ctitelé černé bedýnky, uměleckých aktů pak zvláště. Díky tomu, že byla záhy rozebrána, přišel letos čas vydat druhou fotopublikaci, navazujíc na první. Nejedná se však o klasickou reedici, ale dalo by se říci rozšířené, a o řadu nových záběrů doplněné vydání, dokreslené řadou veršovaných glos básníka Karla Sýse. Kniha vyšla pod stejným titulem:

Jak jsem potkal Evy DSC_0752

Ideální chvíle na vtipnou otázku pro Františka Dostála (nar.1938). Jak jste potkal Evy?

„Přiznávám, že moje modelky dnes pobývají na mnoha mě neznámých místech a určitě mají hodně vnoučat. Krásu jejich těl jsem totiž zatajoval desítky let, neboť má zcela odlišná tvorba se rodila v pražských ulicích nejen mého rodného Žižkova. Pro mě nikdy neobjevené kouzlo ženy jsem se snažil najít uprostřed přírodního ráje, v němž kdysi Eva poznala svého Adama…“

Dostálovým rájem bylo kupříkladu Prokopské údolí v Praze, pole za humny Zbraslavi, milovaná krajina Kokořínska nebo třeba lesy v Brdech, či, nebo především, u trampské řeky řek, Sázavy.
František Dostál, jehož první snímky vyšly v týdeníku Květy v roce 1964, se „dal na akty“ až v čase shora vzpomínaných sedmdesátých letech. Od té doby ale uplynula v jeho milované Sázavě spousta vody. Změnil se politický režim, změnili se lidé, změnil se i přístup k uměleckým aktům.

Autor kultivovaných fotografií aktů

DSC_0751„Doba rychle popoběhla a způsobila, že ženský akt jakoby zevšedněl a dokonce přibývá snímků, co si zaslouží odhození do odpadkového koše. Jsem totiž přesvědčen, že by se nelíbily ani Evě v ráji. Fotografie, co mám na mysli, reflektují jen za penězi kamsi spěchající a rozjitřenou společnost. Ženské akty vznikají dnes třeba i na střeše mrakodrapu a na exotickém pobřeží nějakého ostrůvku a mají posloužit útočící reklamě a k navýšení konta…

To však není případ Františka Dostála, který se k Evám, jeho slovy, přibližoval s pokorou, úctou a obdivem, a odbíhal za nimi v touze zapomenout na fotografickou řeholi autodidakta, spolupracujícího s tiskem.

„Ženský akt, pořízený v přírodním ráji byl pro mě skutečně projevem neskonalé úcty k nositelce života. Pochopí dnes vůbec někdo, že všechny tyhle v obou publikacích uvedené fotografie vznikaly z pouhé a nefalšované radosti? Vždyť navíc ležely několik desítek let v šuplíku…“ usmívá se při své zpovědi Dostál.

Vršovický Drtikol

V 70. letech minulého století si František Dostál několikrát povídal a vyměňoval zkušenosti s legendárním fotografem aktů Tarasem Kusčynským, u něho doma, v Hradešínské ulici na Vinohradech. Kusčynský byl s Dostálovými ukázkami aktů spokojen, Dostal stejně tak s mistrovým hodnocením.DSC_0749

„ S čím jsme ale nebyli spokojeni oba, byl cenzorský zásah v jistém městě, kde měl právě Taras výstavu. Jedna z jeho fotografií, zachycující nahou ženu zezadu a ležící uprostřed divoké přírody, musela být z expozice odstraněna. Proč to připomínám? Jako doklad lidské hlouposti, to nemá s morálkou a vkusem co dělat. Nějak jsme zapomněli, že kultivovaná fotografie aktů představuje nitro a duši samotného autora, což doprovází i jeho osobní projev. Záměrně jsem zvolil černobílé zpracování fotografií, neboť cítím, že tahle jediná barva dokáže mnohem více sdělovat pravdu. Barevnost by mohla totiž mé Evy proměnit v reklamní artikl, jenže já před nimi smekám, skláním svoji hlavu a vyznávám se z upřímné lásky k jejich kráse…“

Jak známo, František Drtikol nejenom že vládne fotoaparátem, ovládá psané slovo, jak dobře víme z jeho publicistické činnosti, ale je i dobrým společníkem (jak známo nejen z vršovických lokálů, vernisáží výstav i křtů knih) se známým smyslem pro humor.

DSC_0748„Tak tedy trošku legrace na závěr, přejete-li si. Mé akty vznikaly, jak jsme si již řekli, v 70. letech, kdy jsem měl výstavu humorných fotografií v Amsterodamu v galerii Canon, v níž vladařil fotograf Lorenzo Merlo. Po skončení expozice mi snímky zpět do Prahy přivezl dnes již nežijící fotograf Stanislav Tůma. Tem mi sdělil přání vedoucího galerii, abych u něho vystavil také akty, co jsem fotografoval před válkou. Spletl si mě s Františkem Drtikolem. Když jsem tuhle historku vykládal v rodných Vršovicích v hospodě, jeden ze štamgastů a po něm celá řada, mi od té doby neřeknou jménem, ale – vršovický Drtikol.“

Curriculum vitae

Následující informace jsme načerpali v reprezentativní publikaci František Dostál – Fotografie, kterou v edici Nejskromnější umění vydalo v roce 2014 České centrum fotografie.
František Dostál je ve znamení Raka a narodil se před osmou hodinou ranní v porodnici u Svatého Apolináře 21.července 1938 v Praze. V čase základní školní docházky (1944 – 1953) se již naučil zhotovovat kontaktní pozitivy. O jeho výtvarném vidění svědčí fakt, že rád maloval a zúčastňoval se s úspěchem kreslířských soutěží. V době absolvování Vyšší průmyslové školy strojnické v Masné ulici (1953-1957) a při práci s průmyslovým rentgenem poznal fotochemii a fotografický proces. Jeho prvním fotoaparátem byl přístroj značky Etareta, který si koupil v roce 1955. O dva roky později ho vyměnil za fotoaparát Werra a od roku 1964 začal pravidelně publikovat v tisku. Civilní profesí byl konstruktér obráběcích strojů, což mu nevadilo,  aby další fotografické vědomosti získával v kurzech v pražském Klubu fotografů amatéru.DSC_0746

Zde v roce 1983  František Dostál založil tvůrčí fotoskupinu MĚSTO, o jejímž zaměření vypovídá sám název. Zpracovanými tématy se jmenovaná skupina stala tematicky a stylově nejkompaktnějším kolektivem československé fotografie, složené z amatérů i profesionálů. Mezi lety 1973 až 2001 byl členem několika fotoklubů, mj. rovněž nejstaršího českého fotoklubu fotoamatérů, sídlícího v ulici Nekázanka. Vedle přístroje Asahi Pentax, který získal jako cenu za sportovní fotografie, pracoval i s jinými aparáty. V roce 1976 získal podporu firmy Minolta a s její technikou fotografuje dodnes, i když firma sama již neexistuje.

Od roku 1975 František Dostál rovněž publikuje kritické texty, autorské medailony a zajímá se o dějiny české fotografie.
Za výstavní aktivity se stal čestným členem mnoha fotoklubů, kupř. v Argentině, Brazílii, Německu či Polsku i ve Velké Británii (The Royal Photographic Society).
Diplomy a čestnými tituly by si mohl příslovečně tapetovat ateliér, je nositelem více jak stovky cen z prestižních domácích i zahraničních fotosoutěží. I přes řadu lákavých nabídek nikdy nenastoupil na profesionální dráhu.

Od roku 2003 publikuje v časopise PHOTOLife, který se později změnil na Československou fotografii. V roce 2008 začal také spolupracovat s měsíčníkem FOTO Video. V témže roce obdržel cenu ministerstva kultury za celoživotní přínos amatérské fotografii.

Připravil Ivan Černý
reprofoto Miroslav Feszanicz

 

Populární články

Související články

Umění

Krásný svět vitráže

…nám představuje umělecká publikace, přibližující čtenáři život a tvorbu našich předních sklářských...

SpolečnostUmění

Za jedinečnou krásou vitráží…

…  se můžeme vydat koncem měsíce září na Karlovarsko, do obce Lubenec...

CestováníTéma dneUmění

Tři desítky let s vitráží

Uměleckořemeslná firma z Lubence na Karlovarsku Jitky a Richarda Kantových letos slaví 30 let...

CestováníUmění

Vítejte v klatovském Pavilonu skla

Zájemci o šumavskou sklářskou historii dobře vědí, o čem je řeč. Rádi...